W którym roku mój mały silnik został wyprodukowany?Jak określić datę produkcji silnika

Dowiedz się, jak określić wiek silnika, szukając daty produkcji dowolnego modelu silnika firmy Briggs & Stratton. Przejdź do odpowiedniego silnika, klikając poniżej:

W przypadku silników wyprodukowanych po roku 1965
W przypadku silników wyprodukowanych przed rokiem 1965

Jak mogę określić wiek swojego silnika? (W przypadku silników wyprodukowanych po roku 1965)

 Numer kodu silnika wskazuje dokładną datę jego produkcji. System ten ułatwia określenie daty produkcji małego silnika.

Poniżej przedstawiono interpretację przykładowego kodu z datą 99011556:

  • Pierwsze dwie cyfry (99) oznaczają rok produkcji. W tym przypadku jest to rok 1999.
  • Następnie dwie cyfry (01) to miesiąc tego roku, czyli styczeń.
  • Kolejne dwie cyfry (15) to dzień tego miesiąca. W tym przypadku jest to 15. dzień.
  • Ostatnie dwie cyfry oznaczają zakład i linię montażową.

A zatem datą produkcji silnika jest 15 stycznia 1999 r.

Jak określić datę produkcji mojego silnika, jeżeli został wyprodukowany przed 1965 r.?

Niestety proces określania daty produkcji starszych silników wygląda inaczej, ponieważ system śledzenia tych danych na podstawie numeru kodu został wdrożony dopiero w 1965 r. Świetnym źródłem informacji na temat starszych i bardzo starych silników firmy Briggs & Stratton mogą być inne witryny internetowe.

Uwaga: Poniższe witryny wyszczególniono tylko jako ewentualne źródła informacji na temat przestarzałych/bardzo starych silników i nie są one powiązane bezpośrednio z firmą Briggs & Stratton.