Czym jest wartość emisji CO2 zmierzona dla mojego silnika?


1 Marsz 2019 r.

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z wymogiem zamieszczonym w artykule 43 2016/1628, firma Briggs & Stratton udostępnia Państwu zmierzoną wartość emisji CO2, określoną w ramach procesu zatwierdzania typu UE.  Wartość tę należy przekazać użytkownikowi końcowemu wraz z poniższym oświadczeniem.

(Oświadczenie zawarte w Załączniku XIV 2017/654)

„Przedmiotowy pomiar CO2 wynika z testu przeprowadzonego w ramach stałego cyklu testowego w warunkach laboratoryjnych, któremu poddano (główny) reprezentatywny silnik z danego typu (rodziny) silników i nie stanowi on domniemanej ani wyraźnej gwarancji w zakresie osiągów danego silnika”.


Briggs & Stratton CO2 UE Etap V

Nazwa rodziny silników o poziomach emisji EPA Modele silników Rodzina silników o prędkości pośredniej lub znamionowej Numer aprobaty potwierdzającej zgodność z normą UE Etap V CO2 (g/kWh)
JBSXS.1251VA 08P5 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0227*00 1135.35
JBSXS.1251VA 08P5 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1023*00 1135.35
JBSXS.1251VA 08P5 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1023*01 1135.35
JBSXS.1251VA 08P5 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1023*02 W toku
JBSXS.1251VC 08P5 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0228*00 736.92
JBSXS.1251VC 08P5 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1024*00 736.92
JBSXS.1251VC 08P5 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1024*01 736.92
JBSXS.1251VC 08P5 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1024*02 W toku
JBSXS.1251VF 08P6 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0098*00 1068.37
JBSXS.1251VF 08P6 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0098*01 1068.37
JBSXS.1251VF 08P6 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0098*00 W toku
JBSXS.1401VA 09P6, 09P7 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0229*00 968.31
JBSXS.1401VA 09P6, 09P7 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1025*00 968.31
JBSXS.1401VA 09P6, 09P7 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1025*01 968.31
JBSXS.1401VA 09P6, 09P7 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1025*02 W toku
JBSXS.1401VC 09P6, 09P7 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0230*00 957.92
JBSXS.1401VC 09P6, 09P7 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1026*00 957.92
JBSXS.1401VC 09P6, 09P7 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1026*01 957.92
JBSXS.1401VC 09P6, 09P7 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1026*01 W toku
JBSXS.1501VA 093J Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0231*00 915.42
JBSXS.1501VA 093J Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1027*00 915.42
JBSXS.1501VC 093J, 092J Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0232*00 915.93
JBSXS.1501VC 093J, 092J Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1028*00 915.93
JBSXS.1611VV 1008 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0318*00 888.29
JBSXS.1611VV 1008 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1036*00 888.29
JBSXS.1611VW 1006 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0233*00 873.61
JBSXS.1611VW 1006 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1029*00 873.61
JBSXS.1631HB 1062 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA2/P*0254*00 966.16
JBSXS.1631HB 1062 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA2/P*1042*00 966.16
JBSXS.1631HB 1062 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRA2/P*0255*00 1024.69
JBSXS.1631HB 1062 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA2/P*1004*00 1024.69
JBSXS.1631HC 1062 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA2/P*0256*00 966.16
JBSXS.1631HC 1062 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA2/P*1043*00 966.16
JBSXS.1631HC 1062 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRA2/P*0257*00 1024.69
JBSXS.1631HC 1062 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA2/P*1005*00 1024.69
JBSXS.1631HR 10R2 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0258*00 911.20
JBSXS.1631HR 10R2 Pośrednia e15*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1032*00 911.20
JBSXS.1631HR 10R2 Pośrednia e15*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1032*01 911.20
JBSXS.1631HR 10R2 Pośrednia e15*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1032*02 911.20
JBSXS.1631HR 10R2 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRA1/P*0259*00 1031.66
JBSXS.1631HR 10R2 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA1/P*1000*00 1031.66
JBSXS.1631HR 10R2 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA1/P*1000*01 1031.66
JBSXS.1631HR 10R2 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA1/P*1000*02 1031.66
JBSXS.1631HS 10R2 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0260*00 910.52
JBSXS.1631HS 10R2 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1033*00 910.52
JBSXS.1631HS 10R2 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1033*01 910.52
JBSXS.1631HS 10R2 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRA1/P*0261*00 1031.66
JBSXS.1631HS 10R2 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA1/P*1001*00 1031.66
JBSXS.1631HS 10R2 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA1/P*1001*01 1031.66
JBSXS.1631HS 10R2 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA1/P*1001*02 1031.66
JBSXS.1631VA 104M, 103M Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0236*00 990.20
JBSXS.1631VA 104M, 103M Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1067*00 990.20
JBSXS.1631VC 104M, 103M Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0237*00 934.10
JBSXS.1631VC 104M, 103M Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1030*00 934.10
JBSXS.1631VC 104M, 103M Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1030*01 934.10
JBSXS.1691HB 10V3 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA3/P*0135*00 W toku
JBSXS.1691HB 10V3 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA3/P*0136*00 W toku
JBSXS.1901V4 115P, 124P, 125P Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0239*00 865.63
JBSXS.1901V4 115P, 124P, 125P Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1031*00 865.63
JBSXS.1901V4 115P, 124P, 125P Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1031*01 865.63
JBSXS.1901V4 115P, 124P, 125P Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1031*02 W toku
JBSXS.1901V6 123P Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA2/P*0241*00 889.17
JBSXS.1901V6 123P Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA2/P*1039*00 889.17
JBSXS.1901VN 124P Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0235*00 874.35
JBSXS.1901VN 124P Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1008*00 874.35
JBSXS.1901VQ 115P, 125P Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA2/P*0238*00 865.74
JBSXS.1901VQ 115P, 125P Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA2/P*1037*00 865.74
JBSXS.1901VS 123P Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA2/P*0240*00 889.17
JBSXS.1901VS 123P Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA2/P*1038*00 889.17
JBSXS.2031HB 12V3 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA3/P*0262*00 833.14
JBSXS.2031HB 12V3 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA3/P*1046*00 833.14
JBSXS.2031HB 12V3 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA3/P*1046*01 833.14
JBSXS.2031HB 12V3 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA3/P*1046*02 833.14
JBSXS.2031HB 12V3 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA3/P*1046*03 W toku
JBSXS.2031HB 12V3 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA3/P*1046*04 W toku
JBSXS.2031HB 12V3 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRA3/P*0263*00 877.33
JBSXS.2031HB 12V3 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA3/P*1006*00 877.33
JBSXS.2031HB 12V3 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA3/P*1006*01 W toku
JBSXS.2031HB 12V3 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA3/P*1006*02 877.33
JBSXS.2031HB 12V3 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA3/P*1006*03 W toku
JBSXS.2031HB 12V3 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA3/P*1006*04 W toku
JBSXS.2031HC 12V3 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA3/P*0264*00 833.14
JBSXS.2031HC 12V3 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA3/P*1047*00 833.14
JBSXS.2031HC 12V3 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA3/P*1047*01 W toku
JBSXS.2031HC 12V3 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRA3/P*0265*00 877.33
JBSXS.2031HC 12V3 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA3/P*1007*00 877.33
JBSXS.2031HC 12V3 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA3/P*1007*01 W toku
JBSXS.2081HB 130G Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA2/P*0278*00 874.78
JBSXS.2081HB 130G Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA2/P*1044*00 874.78
JBSXS.2081HB 130G Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRA2/P*0279*00 853.43
JBSXS.2081HB 130G Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA2/P*1083*00 853.43
JBSXS.2081HC 130G Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA2/P*0280*00 874.78
JBSXS.2081HC 130G Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA2/P*1045*00 874.78
JBSXS.2081HC 130G Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRA2/P*0281*00 853.43
JBSXS.2081HC 130G Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA2/P*1084*00 853.43
JBSXS.2081HR 13R2 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0282*00 840.50
JBSXS.2081HR 13R2 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0282*01 W toku
JBSXS.2081HR 13R2 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1034*00 840.50
JBSXS.2081HR 13R2 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1034*01 W toku
JBSXS.2081HR 13R2 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRA1/P*0283*00 870.21
JBSXS.2081HR 13R2 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRA1/P*0283*01 W toku
JBSXS.2081HR 13R2 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA1/P*1002*00 870.21
JBSXS.2081HS 13R2, 13A1 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0284*00 840.50
JBSXS.2081HS 13R2, 13A1 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0284*01 W toku
JBSXS.2081HS 13R2, 13A1 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1035*00 840.50
JBSXS.2081HS 13R2, 13A1 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1035*01 W toku
JBSXS.2081HS 13R2, 13A1 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRA1/P*0285*00 870.21
JBSXS.2081HS 13R2, 13A1 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRA1/P*0285*01 W toku
JBSXS.2081HS 13R2, 13A1 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRA1/P*1003*00 870.21
JBSXS.2231VA 14B9, 14D9 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA2/P*0242*00 736.35
JBSXS.2231VA 14B9, 14D9 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA2/P*1040*00 736.35
JBSXS.2231VB 14B9, 14D9 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYA2/P*0243*00 736.35
JBSXS.2231VB 14B9, 14D9 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYA2/P*1041*00 736.35
JBSXS.3052HB 19L1, 19L2 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB3/P*0290*00 845.75
JBSXS.3052HB 19L1, 19L2 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1058*00 845.75
JBSXS.3052HB 19L1, 19L2 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1058*01 845.75
JBSXS.3052HB 19L1, 19L2 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1058*02 845.75
JBSXS.3052HB 19L1, 19L2 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRB3/P*0291*00 827.71
JBSXS.3052HB 19L1, 19L2 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1009*00 827.71
JBSXS.3052HB 19L1, 19L2 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1009*01 827.71
JBSXS.3052HB 19L1, 19L2 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1009*02 827.71
JBSXS.3052HC 19L1, 19L2 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB3/P*0292*00 845.75
JBSXS.3052HC 19L1, 19L2 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1059*00 845.75
JBSXS.3052HC 19L1, 19L2 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1059*01 845.75
JBSXS.3052HC 19L1, 19L2 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1059*02 845.75
JBSXS.3052HC 19L1, 19L2 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRB3/P*0293*00 827.71
JBSXS.3052HC 19L1, 19L2 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1010*00 827.71
JBSXS.3052HC 19L1, 19L2 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1010*01 827.71
JBSXS.3052HC 19L1, 19L2 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1010*02 827.71
JBSXS.3442VA 21R5, 21R6, 21R7, 21R8 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB1/P*0244*00 881.68
JBSXS.3442VA 21R5, 21R6, 21R7, 21R8 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB1/P*1048*00 881.68
JBSXS.3442VM 21R5, 21R6, 21R7, 21R8 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB1/P*0245*00 881.68
JBSXS.3442VM 21R5, 21R6, 21R7, 21R8 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB1/P*1049*00 881.68
JBSXS.4082HB 25V3 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1095*00 W toku
JBSXS.4082HB 25V3 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1096*00 W toku
JBSXS.4792HH 2953, 2964, 3054 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB3/P*0294*00 927.21
JBSXS.4792HH 2953, 2964, 3054 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1060*00 927.21
JBSXS.4792HH 2953, 2964, 3054 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1060*01 W toku
JBSXS.4792HH 2953, 2964, 3054 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1060*02 W toku
JBSXS.4792HH 2953, 2964, 3054 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRB3/P*0295*00 1035.17
JBSXS.4792HH 2953, 2964, 3054 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1011*00 1035.17
JBSXS.4792HH 2953, 2964, 3054 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1011*01 W toku
JBSXS.4792HH 2953, 2964, 3054 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1011*02 W toku
JBSXS.4792HL 2953, 2964, 3054 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB3/P*0296*00 927.21
JBSXS.4792HL 2953, 2964, 3054 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1061*00 927.21
JBSXS.4792HL 2953, 2964, 3054 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1061*01 W toku
JBSXS.4792HL 2953, 2964, 3054 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1061*02 W toku
JBSXS.4792HL 2953, 2964, 3054 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRB3/P*0297*00 1035.17
JBSXS.4792HL 2953, 2964, 3054 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1012*00 1035.17
JBSXS.4792HL 2953, 2964, 3054 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1012*01 W toku
JBSXS.4792HL 2953, 2964, 3054 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1012*02 W toku
JBSXS.4792VC 3057 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB3/P*0298*00 906.28
JBSXS.4792VC 3057 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1062*00 906.28
JBSXS.4792VC 3057 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1062*01 W toku
JBSXS.4792VC 3057 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1062*02 W toku
JBSXS.4792VC 3057 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRB3/P*0299*00 935.81
JBSXS.4792VC 3057 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1013*00 935.81
JBSXS.4792VC 3057 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1013*01 935.81
JBSXS.4792VC 3057 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1013*02 W toku
JBSXS.5002VP 31Q5, 31R5, 31R6, 31R7, 31S7, 31R8, 31S8, 31R9, 31S9 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB1/P*0247*00 794.21
JBSXS.5002VP 31Q5, 31R5, 31R6, 31R7, 31S7, 31R8, 31S8, 31R9, 31S9 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB1/P*1051*00 794.21
JBSXS.5002VV 31R5, 31R6, 31R7, 31S7, 31R8, 31S8, 31R9, 31S9 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB1/P*0246*00 794.21
JBSXS.5002VV 31R5, 31R6, 31R7, 31S7, 31R8, 31S8, 31R9, 31S9 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB1/P*1050*00 794.21
JBSXS.5402VL 33R7, 33S7, 33R8, 33S8 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB1/P*0248*00 721.97
JBSXS.5402VL 33R7, 33S7, 33R8, 33S8 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB1/P*1052*00 721.97
JJDXX.570JUV 3554 Pośrednia E5*2016/1628*2016/1628ATI/P*0114*00 965.10
JBSXS.6272HE 38E3 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB3/P*0304*00 739.74
JBSXS.6272HE 38E3 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1065*00 739.74
JBSXS.6272HE 38E3 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1065*01 739.74
JBSXS.6272HE 38E3 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1065*02 W toku
JBSXS.6272HE 38E3 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRB3/P*0305*00 782.14
JBSXS.6272HE 38E3 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1016*00 782.14
JBSXS.6272HE 38E3 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1016*01 782.14
JBSXS.6272HE 38E3 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1016*02 W toku
JBSXS.6272HN 3564, 3854, 3864 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB3/P*0300*00 901.18
JBSXS.6272HN 3564, 3854, 3864 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1063*00 901.18
JBSXS.6272HN 3564, 3854, 3864 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1063*01 901.18
JBSXS.6272HN 3564, 3854, 3864 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1063*02 W toku
JBSXS.6272HN 3564, 3854, 3864 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRB3/P*0301*00 1017.44
JBSXS.6272HN 3564, 3854, 3864 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1014*00 1017.44
JBSXS.6272HN 3564, 3854, 3864 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1014*01 1017.44
JBSXS.6272HN 3564, 3854, 3864 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1014*02 W toku
JBSXS.6272HV 3564, 3854, 3864 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB3/P*0302*00 901.18
JBSXS.6272HV 3564, 3854, 3864 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1064*00 901.18
JBSXS.6272HV 3564, 3854, 3864 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1064*01 901.18
JBSXS.6272HV 3564, 3854, 3864 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1064*02 W toku
JBSXS.6272HV 3564, 3854, 3864 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRB3/P*0303*00 1017.44
JBSXS.6272HV 3564, 3854, 3864 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1015*00 1017.44
JBSXS.6272HV 3564, 3854, 3864 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1015*01 1017.44
JBSXS.6272HV 3564, 3854, 3864 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1015*02 W toku
JBSXS.6272VJ 3567, 3857, 3867 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB3/P*0306*00 930.34
JBSXS.6272VJ 3567, 3857, 3867 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1066*00 930.34
JBSXS.6272VJ 3567, 3857, 3867 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1066*01 930.34
JBSXS.6272VJ 3567, 3857, 3867 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1066*02 W toku
JBSXS.6272VJ 3567, 3857, 3867 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628SRB3/P*0307*00 1046.69
JBSXS.6272VJ 3567, 3857, 3867 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1017*00 1046.69
JBSXS.6272VJ 3567, 3857, 3867 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1017*01 1046.69
JBSXS.6272VJ 3567, 3857, 3867 Znamionowa e5*2016/1628*2016/1628SRB3/P*1017*02 W toku
JBSXS.6562VT 40T6, 40T7, 40T8, 4097 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB3/P*0249*00 843.20
JBSXS.6562VT 40T6, 40T7, 40T8, 4097 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1056*00 843.20
JBSXS.7242VA 40S8, 44S6, 44S8, 44S9 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB2/P*0250*00 793.74
JBSXS.7242VA 40S8, 44S6, 44S8, 44S9 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB2/P*0250*01 W toku
JBSXS.7242VA 40S8, 44S6, 44S8, 44S9 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB2/P*1053*00 793.74
JBSXS.7242VE 40R6, 40N7, 40N8, 44N6, 44N7, 44N8, 44J6, 40U7, 40U8, 44U6, 44U7, 44U8 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB2/P*0251*00 830.04
JBSXS.7242VE 40R6, 40N7, 40N8, 44N6, 44N7, 44N8, 44J6, 40U7, 40U8, 44U6, 44U7, 44U8 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB2/P*0251*01 W toku
JBSXS.7242VE 40R6, 40N7, 40N8, 44N6, 44N7, 44N8, 44J6, 40U7, 40U8, 44U6, 44U7, 44U8 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB2/P*1054*00 830.04
JBSXS.7242VE 40R6, 40N7, 40N8, 44N6, 44N7, 44N8, 44J6, 40U7, 40U8, 44U6, 44U7, 44U8, 44S9 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB2/P*1054*01 830.04
JBSXS.7242VP 40R5, 44U5 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB2/P*0252*00 830.04
JBSXS.7242VP 40R5, 44U5 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB2/P*0252*01 W toku
JBSXS.7242VP 40R5, 44U5 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB2/P*1055*00 830.04
JBSXS.8102VE 49E7, 49E8, 49C8 e11*2016/1628*2016/1628SVA3/P*0310*00 884.36
JBSXS.8102VE 49E7, 49E8, 49C8 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1019*00 884.36
JBSXS.8102VE 49E7, 49E8, 49C8 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1019*01 884.36
JBSXS.8102VS 44T9, 49V6, 44C6, 44C7, 44C8, 4497 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628SYB3/P*0253*00 850.40
JBSXS.8102VS 44T9, 49V6, 44C6, 44C7, 44C8, 4497 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1057*00 850.40
JBSXS.8102VS 44T9, 49V6, 44C6, 44C7, 44C8, 4497, 49J6 Pośrednia e5*2016/1628*2016/1628SYB3/P*1057*01 W toku
JBSXS.8102VW 49S7, 49T7, 49S8, 49T8, 49R9, 4997 e11*2016/1628*2016/1628SVA3/P*0309*00 858.38
JBSXS.8102VW 49S7, 49T7, 49S8, 49T8, 49R9, 4997 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1018*00 858.38
JBSXS.9932HA 61G3 e11*2016/1628*2016/1628SVA3/P*0323*00 741.53
JBSXS.9932HA 61G3 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1022*00 741.53
JBSXS.9932HA 61G3 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1022*01 741.53
JBSXS.9932VB 5417, 5427, 5437, 6137, 5414, 5424, 5434, 6114, 6134 e11*2016/1628*2016/1628SVA3/P*0311*00 825.56
JBSXS.9932VB 5417, 5427, 5437, 6137, 5414, 5424, 5434, 6114, 6134 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1020*00 825.56
JBSXS.9932VB 5417, 5427, 5437, 6137, 5414, 5424, 5434, 6114, 6134 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1020*01 825.56
JBSXS.9932VB 5417, 5427, 5437, 6137, 5414, 5424, 5434, 6114, 6134 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1020*02 825.56
JBSXS.9932VB 5417, 5427, 5437, 6137, 5414, 5424, 5434, 6114, 6134 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1020*03 W toku
JBSXS.9932VB 5417, 5427, 5437, 6137, 5414, 5424, 5434, 6114, 6134 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1020*04 W toku
JBSXS.9932VF 54E1, 54E6, 61E6, 61E8, 61E1, 61E3 e11*2016/1628*2016/1628SVA3/P*0312*00 809.92
JBSXS.9932VF 54E1, 54E6, 61E6, 61E8, 61E1, 61E3 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1021*00 809.92
JBSXS.9932VF 54E1, 54E6, 61E6, 61E8, 61E1, 61E3 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1021*01 809.92
JBSXS.9932VF 54E1, 54E6, 61E6, 61E8, 61E1, 61E3 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1021*02 W toku
JBSXS.9932VF 54E1, 54E6, 61E6, 61E8, 61E1, 61E3 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1021*03 W toku
JBSXS.9932VF 54E1, 54E6, 61E6, 61E8, 61E1, 61E3 e5*2016/1628*2016/1628SVA3/P*1021*04 W toku
G1JDGS.1271EU 0831 Pośrednia e9*2016/1628*2016/1628SYA2/P*1153*00 805.00
G2JDGS.1271EU 0831 Znamionowa e9*2016/1628*2016/1628SYA2/P*1154*00 949.00
G1JDGS.4202EU 19N1, 25N1, 25T2 Pośrednia e49*2016/1628*2018/989SYB1/P*0021*00 718.00
G2JDGS.4202EU 19N1, 25N1, 25T2 Znamionowa e49*2016/1628*2018/989SRB1/P*0022*00 860.00