Czym jest wartość emisji CO2 zmierzona dla mojego silnika?


1 Marsz 2019 r.

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z wymogiem zamieszczonym w artykule 43 2016/1628, firma Briggs & Stratton udostępnia Państwu zmierzoną wartość emisji CO2, określoną w ramach procesu zatwierdzania typu UE.  Wartość tę należy przekazać użytkownikowi końcowemu wraz z poniższym oświadczeniem.

(Oświadczenie zawarte w Załączniku XIV 2017/654)

„Przedmiotowy pomiar CO2 wynika z testu przeprowadzonego w ramach stałego cyklu testowego w warunkach laboratoryjnych, któremu poddano (główny) reprezentatywny silnik z danego typu (rodziny) silników i nie stanowi on domniemanej ani wyraźnej gwarancji w zakresie osiągów danego silnika”.


Briggs & Stratton CO2 UE Etap V

Nazwa rodziny silników o poziomach emisji EPA Modele silników Rodzina silników o prędkości pośredniej lub znamionowej Numer aprobaty potwierdzającej zgodność z normą UE Etap V CO2 (g/kWh)
JBSXS.1251VA 08P5 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0227*00 1135,35
JBSXS.1251VC 08P5 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0228*00 736,92
JBSXS.1401VA 09P6, 09P7 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0229*00 968,31
JBSXS.1401VC 09P6, 09P7 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0230*00 957,92
JBSXS.1501VA 093J Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0231*00 915,42
JBSXS.1501VA 093J Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0231*00 915,93
JBSXS.1501VC 093J, 092J Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0232*00 915,93
JBSXS.1611VV 1008 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0318*00 888,29
JBSXS.1611VW 1006, 1008 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0233*00 873,61
JBSXS.1631HB 1062 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA2/P*0254*00 966,16
JBSXS.1631HB 1062 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRA2/P*0255*00 1024,69
JBSXS.1631HC 1062 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA2/P*0256*00 966,16
JBSXS.1631HC 1062 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRA2/P*0257*00 1024,69
JBSXS.1631HR 10R2 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0258*00 911,20
JBSXS.1631HR 10R2 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRA1/P*0259*00 1031,66
JBSXS.1631HS 10R2 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0260*00 910,52
JBSXS.1631HS 10R2 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRA1/P*0261*00 1031,66
JBSXS.1631VA 104M, 103M Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0236*00 990,20
JBSXS.1631VC 104M, 103M Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0237*00 934,10
JBSXS.1901V4 115P, 124P, 125P Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0239*00 865,63
JBSXS.1901V6 123P Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA2/P*0241*00 889,17
JBSXS.1901VN 124P Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0235*00 874,35
JBSXS.1901VQ 115P, 125P Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA2/P*0238*00 865,74
JBSXS.1901VS 123P Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA2/P*0240*00 889,17
JBSXS.2031HB 12V3 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA3/P*0262*00 833,14
JBSXS.2031HB 12V3 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRA3/P*0263*00 877,33
JBSXS.2031HC 12V3 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA3/P*0264*00 833,14
JBSXS.2031HC 12V3 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRA3/P*0265*00 877,33
JBSXS.2081HB 130G Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA2/P*0278*00 874,78
JBSXS.2081HB 130G Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRA2/P*0279*00 W toku
JBSXS.2081HC 130G Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA2/P*0280*00 874,78
JBSXS.2081HC 130G Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRA2/P*0281*00 W toku
JBSXS.2081HR 13R2 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0282*00 840,50
JBSXS.2081HR 13R2 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0282*01 W toku
JBSXS.2081HR 13R2 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRA1/P*0283*00 870,21
JBSXS.2081HR 13R2 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRA1/P*0283*01 W toku
JBSXS.2081HS 13R2, 13A1 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0284*00 840,50
JBSXS.2081HS 13R2, 13A1 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA1/P*0284*01 W toku
JBSXS.2081HS 13R2, 13A1 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRA1/P*0285*00 870,21
JBSXS.2081HS 13R2, 13A1 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRA1/P*0285*01 W toku
JBSXS.2231VA 14B9, 14D9 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA2/P*0242*00 736,35
JBSXS.2231VB 14B9, 14D9 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYA2/P*0243*00 736,35
JBSXS.3052HB 19L1, 19L2 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB3/P*0290*00 845,75
JBSXS.3052HB 19L1, 19L2 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRB3/P*0291*00 827,71
JBSXS.3052HC 19L1, 19L2 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB3/P*0292*00 845,75
JBSXS.3052HC 19L1, 19L2 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SYB3/P*0292*00 827,71
JBSXS.3442VA 21R5, 21R6, 21R7, 21R8 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB1/P*0244*00 881,68
JBSXS.3442VM 21R5, 21R6, 21R7, 21R8 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB1/P*0245*00 881,68
JBSXS.4792HH 2953, 2964, 3054 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB3/P*0294*00 927,21
JBSXS.4792HH 2953, 2964, 3054 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRB3/P*0295*00 1035,17
JBSXS.4792HL 2953, 2964, 3054 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB3/P*0296*00 927,21
JBSXS.4792HL 2953, 2964, 3054 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRB3/P*0297*00 1035,17
JBSXS.4792VC 3057 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB3/P*0298*00 906,28
JBSXS.4792VC 3057 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRB3/P*0299*00 935,81
JBSXS.5002VP 31S7, 31R8, 31S8, 31R9, 31S9 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB1/P*0247*00 794,21
JBSXS.5002VV 31R5, 31R6, 31R7, 31S7, 31R8, 31S8, 31R9, 31S9 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB1/P*0246*00 794,21
JBSXS.5402VL 33R7, 33S7, 33R8, 33S8 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB1/P*0248*00 721,97
JBSXS.5402VL 33R7, 33S7, 33R8, 33S8 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB1/P*0248*00 721,97
JBSXS.6272HE 38E3 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB3/P*0304*00 739,74
JBSXS.6272HE 38E3 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRB3/P*0305*00 782,14
JBSXS.6272HN 3564, 3854, 3864 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB3/P*0300*00 901,18
JBSXS.6272HN 3564, 3854, 3864 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRB3/P*0301*00 1017,44
JBSXS.6272HV 3564, 3854, 3864 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB3/P*0302*00 901,18
JBSXS.6272HV 3564, 3854, 3864 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRB3/P*0303*00 1017,44
JBSXS.6272VJ 3567, 3857, 3867 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB3/P*0306*00 930,34
JBSXS.6272VJ 3567, 3857, 3867 Znamionowa e11*2016/1628*2016/1628*SRB3/P*0307*00 1046,69
JBSXS.6562VT 40T6, 40T7, 40T8, 4097 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB3/P*0249*00 843,20
JBSXS.7242VA 40S8, 44S6, 44S8, 44S9 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB2/P*0250*00 793,74
JBSXS.7242VA 40S8, 44S6, 44S8, 44S9 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB2/P*0250*01 W toku
JBSXS.7242VE 40R6, 40N7, 40N8, 44N6, 44N7, 44N8, 44J6, 40U7, 40U8, 44U6, 44U7, 44U8 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB2/P*0251*00 830,04
JBSXS.7242VE 40R6, 40N7, 40N8, 44N6, 44N7, 44N8, 44J6, 40U7, 40U8, 44U6, 44U7, 44U8 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB2/P*0251*01 W toku
JBSXS.7242VP 40R5, 44U5 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB2/P*0252*00 830,04
JBSXS.7242VP 40R5, 44U5 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB2/P*0252*01 W toku
JBSXS.8102VE 49E7, 49E8, 49C8 e11*2016/1628*2016/1628*SVA3/P*0310*00 884,36
JBSXS.8102VS 44T9, 49V6, 44C6, 44C7, 44C8, 4497 Pośrednia e11*2016/1628*2016/1628*SYB3/P*0253*00 850,40
JBSXS.8102VW 49S7, 49T7, 49S8, 49T8, 49R9, 4997 e11*2016/1628*2016/1628*SVA3/P*0309*00 858,38
JBSXS.9932HA 61G3 e11*2016/1628*2016/1628*SVA3/P*0323*00 741,53
JBSXS.9932VB 5417, 5427, 5437, 6137, 5414, 5424, 5434, 6114, 6134 e11*2016/1628*2016/1628*SVA3/P*0311*00 825,56
JBSXS.9932VF 54E1, 54E6, 61E6, 61E8, 61E1, 61E3 e11*2016/1628*2016/1628*SVA3/P*0312*00 809,92