Jak przetestować układ ładowania, akumulator i alternator w małym silniku?Jeżeli kosiarka, odśnieżarka lub urządzenie zasilające przeznaczone do użytku na zewnątrz są uruchamiane kluczykiem, mały silnik posiada elektryczny układ ładujący z akumulatorem i alternatorem.

Częste problemy z elektrycznym układem ładowania

 • Podczas uruchamiania silników z rozruchem elektrycznym słychać stukanie lub skrzypienie.
 • Niewłaściwa praca układów elektronicznych, wbudowanych w silnik
 • Akumulator nie jest naładowany lub zbyt szybko traci ładunek elektryczny
Testy instalacji elektrycznej małego silnika firmy Briggs and Stratton

Gdy napotkasz na te problemy, konieczne może być przeprowadzenie testów w celu określenia, czy akumulator jest rozładowany lub czy alternator jest niesprawny. Postępuj zgodne z poniższymi wskazówkami, aby sprawdzić elektryczny układ ładujący.

Czy akumulator w kosiarce lub małym silniku jest rozładowany?
Test alternatora w małym silniku

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem, rozpoczęciem eksploatacji bądź serwisu silnika albo wyposażenia należy zawsze przeczytać instrukcje obsługi silnika i wyposażenia, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. W przypadku braku pewności w stosunku do jakiejkolwiek procedury bądź w razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub firmą Briggs & Stratton. Znaleźć wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji silnika

Niewłaściwe korzystanie z akumulatora i ładowarki może spowodować wybuch i ryzyko oparzeń. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez producenta akumulatora oraz ładowarki.

 • Zawsze należy nosić okulary ochronne
 • Akumulatory należy serwisować w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od płomieni oraz iskier lub innych źródeł zapłonu
 • Nie należy przechylać akumulatora ani zdejmować zaślepek otworów odpowietrzających

Czy akumulator w kosiarce lub małym silniku jest rozładowany?

Jeżeli w akumulatorze nie ma zmagazynowanego ładunku elektrycznego, należy podłączyć go do ładowarki. Jeżeli akumulator kosiarki nie zostanie całkowicie naładowany w przeciągu 8 godzin, będzie rozładowany i konieczna będzie jego wymiana.

W przypadku całkowitego naładowania akumulatora nie powinien on tracić zmagazynowanego ładunku elektrycznego, gdy nie jest używany. Rozwiązać nadal występujące problemy, używając multimetru, aby sprawdzić, czy akumulator traci zmagazynowany ładunek elektryczny, gdy nie jest używany. Jeżeli podczas testu ładunek akumulatora będzie utrzymywany, problem leży po stronie alternatora.

Test alternatora w małym silniku

Alternatory zasilają mały silnik podczas jego pracy, utrzymując właściwy poziom naładowania akumulatora poprzez przekazywanie energii przez cały układ.

Najłatwiejszy test alternatora polega na włączeniu reflektorów kosiarki lub urządzenia zasilającego przeznaczonego do użytku na zewnątrz. Następnie należy wyłączyć silnik. Jeżeli światła przygasną, będzie to oznaczało, że alternator jest sprawny. W przeciwnym razie alternator jest uszkodzony.

Jeżeli problem tkwi gdzie indziej, należy wykonać poniższe kroki, w których opisano sposób testowania alternatorów.

Krok 1: Podłączyć multimetr do silnika

Multimetr firmy Briggs and Stratton

Podłączyć multimetr do silnika zgodnie z typem alternatora.

Typ alternatora można określić na podstawie koloru przewodów – alternator pracujący z napięciem prądu przemiennego lub alternator pracujący z natężeniem prądu stałego. Przewody te sięgają aż pod obudowę dmuchawy i są podłączone do stojana. W przypadku silników firmy Briggs & Stratton istnieje możliwość dopasowania przewodów i konfiguracji alternatora do tabeli identyfikacyjnej alternatorów. Po znalezieniu dopasowania należy znaleźć ustawienie AC/DC, które będzie podane w prawym górnym rogu (zaznaczone tutaj czerwonymi konturami).

Jeżeli potrzebujesz pomocy w określeniu stylu alternatora zainstalowanego w Twoim silniku, zapoznaj się z naszymi danymi technicznymi alternatorów (PDF), pobierz ilustrowany wykaz części lub skontaktuj się z dealerem produktów firmy Briggs & Stratton lub wytwórcą danego produktu.

Po określeniu właściwego ustawienia:

 • Ustawić na tarczy multimetru opcję NAPIĘCIE PRĄDU PRZEMIENNEGO (AC VOLTS) lub NATĘŻENIE PRĄDU STAŁEGO (DC AMPS).
 • Włożyć czarny przewód multimetru do gniazda COM testera.
  • W przypadku wybrania opcji NAPIĘCIE PRĄDU PRZEMIENNEGO drugi koniec przewodu należy podłączyć do uziemienia, takiego jak śruba w silniku lub łopatka cylindra.
  • W przypadku wybrania opcji NATĘŻENIE PRĄDU STAŁEGO drugi koniec przewodu należy podłączyć do dodatniego zacisku akumulatora. (UWAGA: Aby zapewnić kompletny obwód, należy uziemić akumulator, łącząc go z ramą bloku silnika).
 • Włożyć czerwony przewód multimetru do gniazda testera (oznaczonego jako NAPIĘCIE PRĄDU PRZEMIENNEGO (AC VOLTS) LUB NATĘŻENIE (AMPS)).
 • Podłączyć czerwony przewód do odpowiedniego przewodu wyjściowego stojana. Zapoznać się z poniższymi ilustracjami, aby sprawdzić, czy multimetr został prawidłowo podłączony.

Test napięcia prądu przemiennego

Test napięcia prądu przemiennego według firmy Briggs and Stratton

Krok 2: Dokonywanie odczytu napięcia za pomocą multimetru

 • Uruchomić silnik i pozostawić go na kilka minut, aby osiągnął temperaturę roboczą.
 • Używając obrotomierza (część serwisowa o numerze 19598), ustawić prędkość testową silnika i sprawdzić odczyt na multimetrze. Jeżeli nie określono inaczej, podczas wszystkich testów należy ustawiać prędkość 3600 obr./min.
 • Porównać odczyt z multimetru z zalecaną wartością napięcia (w amperach lub woltach) podaną w Tabeli danych identyfikacyjnych alternatora, Danych technicznych alternatora lub instrukcji urządzenia.
 • Wyłączyć silnik i odłączyć próbnik od urządzenia.

Jeżeli uzyskane wyniki nie pasują do danych technicznych, konieczna będzie wymiana stojana alternatora (w przypadku modeli pracujących z prądem przemiennym). W przypadku alternatorów pracujących z prądem stałym konieczna może być wymiana stojana, diody lub regulatora.