Instrukcja montażu – 2006/42/WE

  1. Te podstawowe wskazówki dotyczące montażu są przeznaczone dla producentów oryginalnego sprzętu (OEM), którzy instalują silniki firmy Briggs & Stratton w swoich urządzeniach.

 2. Zapoznaj się z instrukcją obsługi , w której zamieszczone są dodatkowe informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji, użytkowania i konserwacji silników firmy Briggs & Stratton.

 3. Gatunek śrub mocujących silnika: 5 wg SAE (DIN 8.8) lub wyższy.

 4. Silnik należy zamontować na płaskiej powierzchni.

 5. Pracującego silnika nie należy przechylać o więcej niż 15 stopni.

 6. Należy dobrać odpowiedni rozmiar podłączenia elektrycznego, wykonać odpowiednie połączenie i zaizolować je.

 7. Przewody należy zabezpieczyć przed kontaktem z ostrymi krawędziami, miejscami, w których mogą zostać ściśnięte oraz powierzchniami ściernymi.

 8. Miejsce wylotu spalin należy odwrócić od operatora.

 9. Jeżeli dostarczony silnik nie posiada zbiornika paliwa, przewód paliwowy należy zabezpieczyć przed kontaktem z ostrymi krawędziami, miejscami, w których może zostać ściśnięty oraz powierzchniami ściernymi.

 10. Przewód paliwowy musi być wykonany z materiału w odpowiednim gatunku, zgodnie z właściwymi normami UE, międzynarodowymi oraz regionalnymi, odnoszącymi się do produktu końcowego. Należy go także dobrze zamocować.

 11. Sprzężenie zespołu odbioru mocy silnika z odpowiednim podzespołem napędzanym należy wykonać zgodnie z właściwymi praktykami technicznymi.

 12. Powierzchnie, które się nagrzewają wymagają osłonięcia w sposób określony w odpowiednich normach UE, międzynarodowych oraz regionalnych, odnoszących się do produktów końcowych.

 13. Dodatkowe informacje techniczne lub rysunki montażowe silnika można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym.