Power Portal
Polityka prywatności i powiadomienie o wykorzystywaniu plików cookie

Ostatnia aktualizacja: 15 dicembre 2017


Briggs & Stratton Corporation („Briggs & Stratton”) poważnie podchodzi do kwestii prywatności. Chcemy, by użytkownicy wiedzieli, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy ich dane osobowe.

W tej Polityce prywatności opisano:

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy
 2. W jakich celach wykorzystujemy te dane
 3. W jaki sposób możemy udostępniać te dane
 4. W jaki sposób chronimy dane użytkowników
 5. Jak długo przechowujemy dane użytkowników
 6. Jakich wyborów użytkownik może dokonać w odniesieniu do swoich danych osobowych
 7. Informacje dla poszczególnych regionów

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez nas w witrynie internetowej www.thepowerportal.com, która okresowo może być modyfikowana, umieszczana pod innym adresem i/lub przekierowywana („Power Portal”).

W razie braku zgody na wykorzystywanie przez nas danych osobowych w sposób opisany w tej Polityce prywatności proszę nie korzystać z portalu Power Portal. Dane osobowe to informacje, które w uzasadniony sposób mogą posłużyć do identyfikacji tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

1. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY

a. Dane udostępniane nam przez użytkowników

Gromadzimy dane osobowe, które użytkownicy udostępniają nam dobrowolnie za pośrednictwem portalu Power Portal. Gromadzimy na przykład dane podawane w momencie utworzenia konta lub wypełnienia formularza wniosku na portalu Power Portal.

Dane gromadzone od użytkowników mogą obejmować:

 • Dystrybutorzy, producenci OEM i dostawcy: Nazwa/imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło
 • Dealerzy: Nazwa dealera, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło
 • Dostawcy: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło
 • Technicy: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, wyniki testów wypełnianych na portalu Power Portal, nazwa użytkownika i hasło
 • Instruktorzy: Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa instytucji edukacyjnej, numer telefonu, nazwa użytkownika i hasło
 • Praktykanci: Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło

b. Dane gromadzone za pośrednictwem technologii wykorzystywanych na portalu Power Portal

Aby podnieść jakość świadczonych usług, gromadzimy dane za pomocą rozwiązań technologicznych. Briggs & Stratton gromadzi dane dotyczące sposobu interakcji użytkownika z portalem Power Portal podczas uzyskiwania dostępu do portalu Power Portal i korzystania z niego. Poniżej opisujemy kilka metod i rozwiązań technologicznych, za pomocą których gromadzimy dane.

Gdy użytkownik odwiedza Power Portal, rejestrujemy numer identyfikacyjny jego urządzenia, dane przeglądarki i adres protokołu internetowego (IP). Adres IP jest często związany ze sposobem uzyskania dostępu do Internetu, na przykład z dostawcą usług internetowych (ISP), firmą, stowarzyszeniem czy uczelnią. Istnieje możliwość określenia ISP czy rejonu geograficznego na podstawie adresu IP, nie da się jednak ustalić tożsamości użytkownika wyłącznie w oparciu o adres IP.

Gdy użytkownik loguje się do swojego konta w portalu Power Portal, łączymy jego aktywność w portalu Power Portal z jego kontem. Możemy na przykład śledzić, jakie pobiera podręczniki, i powiązać te informacje z imieniem i nazwiskiem użytkownika, jego danymi logowania i innymi danymi osobowymi związanymi z jego kontem.

Czy wykorzystujemy pliki cookie?

Tak. Pliki cookie to niewielkie pliki, które witryna internetowa lub jej dostawca przesyła na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Umożliwiają one systemom witryny lub dostawcy identyfikację przeglądarki oraz pozyskanie i zapamiętanie pewnych informacji. Wykorzystujemy pliki cookie, by poznać i zapisać preferencje użytkownika na potrzeby jego przyszłych wizyt na portalu Power Portal. Jeżeli na przykład użytkownik powraca do portalu Power Portal po zalogowaniu się, pliki cookie będą dla portalu Power Portal źródłem informacji, dzięki którym zapamięta on użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem: www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy i dlaczego:

Na portalu Power Portal wykorzystujemy wyłącznie własne sesyjne pliki cookie. Sesyjne pliki cookie pozostają na urządzeniu do momentu zamknięcia przeglądarki, kiedy zostają automatycznie usunięte. Własne pliki cookie to pliki zamieszczane przez operatora witryny internetowej, a nie przez osobę trzecią. Pliki cookie na portalu Power Portal zamieszczane są wyłącznie przez Briggs & Stratton.

Na portalu Power Portal wykorzystujemy pliki cookie o dwóch różnych funkcjach:

 • Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są absolutnie niezbędne do funkcjonowania witryny internetowej lub świadczenia usług, których zażądał użytkownik. Wykorzystujemy na przykład plik cookie, który zapamiętuje, że użytkownik jest zalogowany do portalu Power Portal do momentu wylogowania się.
 • Analityczne pliki cookie: Te pliki cookie gromadzą informacje na temat sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkowników — na przykład, które strony odwiedzają oni najczęściej i czy generują one komunikaty o błędach dla użytkowników.

Wyłączenie obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki:

W zakładce Pomoc na pasku menu większości przeglądarek można znaleźć informacje na temat tego, jak zapobiec zapisywaniu nowych plików cookie przez przeglądarkę, jak ustawić w przeglądarce powiadomienie o otrzymaniu nowego pliku cookie lub jak całkowicie wyłączyć obsługę plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania z ustawień przeglądarki w celu wyłączenia obsługi plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Należy mieć na uwadze, że wyłączenie obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki będzie oznaczało brak możliwości korzystania z portalu Power Portal, ponieważ dostęp do portalu Power Portal wymaga umieszczenia pliku cookie na urządzeniu użytkownika w celu zapamiętania, że jest on zalogowany. Ponadto wyłączenie obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki może też spowodować, że przeglądarka nie zezwoli na zapisywanie plików cookie ze wszystkich witryn internetowych, a nie tylko z portalu Power Portal.

Opcja „Śledzenie” w przeglądarce

Nie obsługujemy ustawienia „Śledzenie” (Do Not Track, DNT) przeglądarki. DNT to opcja preferencyjna, którą można zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki, by poinformować odwiedzane witryny internetowe o tym, że użytkownik nie chce, by witryny te gromadziły jego dane osobowe.

Nie śledzimy internetowej aktywności użytkowników w zewnętrznych witrynach internetowych lub usługach on-line. Śledzimy jednak aktywność użytkownika w portalu Power Portal w czasie, gdy jest on zalogowany. Jeżeli na przykład użytkownik przystąpi do testu dla techników na portalu Power Portal, portal Power Portal zapamięta, że wypełnił on ten test.

d. Dane przekazywane osobom trzecim

Power Portal zawiera łącza do stron lub aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie („Strony osób trzecich”). Briggs & Stratton nie ma kontroli nad żadnymi Stronami osób trzecich ani nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone przez nie informacje. Sposób gromadzenia danych przez Strony osób trzecich jest regulowany przez ich politykę prywatności. Wejście na Stronę osoby trzeciej to decyzja użytkownika. W razie podjęcia takiej decyzji zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności danej strony.

2. W JAKICH CELACH WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Wykorzystujemy gromadzone dane na potrzeby świadczenia usług użytkownikom portalu Power Portal i podnoszenia komfortu korzystania z portalu Power Portal. Do takich działań należy między innymi:

 • Udoskonalanie produktów i usług Briggs & Stratton
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania i opinie
 • Przeprowadzanie badań i analiz
 • Marketing i reklama produktów i usług
 • Nieustanna ocena i podnoszenie komfortu korzystania z portalu
 • Administracja wewnętrzna witryny internetowej i powiązanych funkcji
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji
 • Rozpatrywanie skarg
 • Zapobieganie oszustwom

3. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Poniżej opisano pewne sposoby udostępniania przez nas danych osobowych:

 • Usługodawcy zewnętrzni: Możemy udostępniać dane osobowe użytkowników usługodawcom zewnętrznym, by pomagali nam świadczyć usługi użytkownikom. Możemy na przykład ujawnić dane osobowe użytkownika radcy prawnemu w procesie uzyskiwania porady prawnej. Na podstawie pisemnej umowy wymagamy od tych usługodawców zewnętrznych, by zapewnili ochronę danych osobowych użytkowników w stopniu podobnym do tego, który my stosujemy.
 • Podmioty stowarzyszone: Możemy udostępniać dane spółkom powiązanym, takim jak spółki pośrednio dominujące, spółki macierzyste i/lub spółki zależne, dla celów obejmujących przekazywanie biznesowych danych kontaktowych lokalnym podmiotom zależnym.
 • Ujawnienie na podstawie wymogu: Możemy mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych użytkownika w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu, żądanie przedstawienia dowodów w postępowaniu cywilnym lub inny proces prawny, a także na podstawie innych wymogów prawnych.
 • Zgodność z prawem i zabezpieczenia: Możemy ujawnić informacje dotyczące konta i inne dane osobowe w razie przekonania, że takie ujawnienie jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z prawem, zgłoszenia podejrzanej działalności kryminalnej lub ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Briggs & Stratton, naszych użytkowników lub innych osób. Obejmuje to również wymianę danych osobowych z innymi spółkami i organizacjami na potrzeby ochrony przed oszustwami i ograniczenia ryzyka kredytowego.
 • Transakcje między przedsiębiorstwami: Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia i przesyłu danych użytkownika, w tym jego danych osobowych:
  • kolejnemu właścicielowi, współwłaścicielowi lub operatorowi portalu Power Portal lub bazy danych następcy;
  • w związku z fuzją, konsolidacją, upadłością, sprzedażą zasadniczej części naszych uprawnień wspólników i/lub majątku lub inną zmianą korporacyjną, w tym również wszelkim potencjalnym nabywcom.

Briggs & Stratton nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim, by mogły one wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celach przesyłania im reklam swoich towarów i usług.

ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DZIECI W INTERNECIE

Nie gromadzimy danych osobowych osób poniżej 13. roku życia. Power Portal jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 13 lat. Osoby poniżej 13. roku życia nie są upoważnione do korzystania z portalu Power Portal. Jeżeli w danym kraju na potrzeby ochrony prywatności nieletnich w Internecie obowiązuje wyższa granica wiekowa, wówczas w tym kraju nie będziemy gromadzić danych żadnych osób nieletnich, które nie osiągnęły wymaganego wieku minimalnego.

4. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych użytkowników są dla nas ważne. Stosujemy zabezpieczenia techniczne, administracyjne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem i niewłaściwym wykorzystaniem.

W naszych biurach obowiązują na przykład ograniczenia dostępu do danych osobowych użytkowników. Dostęp do danych osobowych przyznawany jest tylko tym pracownikom, którym dane osobowe są niezbędne do wykonania określonego zadania (na przykład pracownikom działu obsługi klienta). Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, regularnie przechodzą szkolenia w zakresie naszych aktualnych praktyk dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.

Ważne jest, by użytkownik zabezpieczył swoje hasło i komputer przed nieupoważnionym dostępem. Należy zawsze wylogować się ze swojego konta lub zamknąć przeglądarkę po zakończeniu wizyty w portalu Power Portal.

Proszę uwzględnić, że pomimo naszych uzasadnionych starań żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe lub nieprzepuszczalne dla zagrożeń, nie możemy więc zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Przechowujemy dane dopóki konto użytkownika jest aktywne, lub przez okres niezbędny do świadczenia usług użytkownikowi, wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów i wyegzekwowania naszych umów. Użytkownik może zażądać, byśmy usunęli jego dane osobowe w sposób opisany w punkcie „Opcje użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych” poniżej.

6. OPCJE UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Aby uzyskać dostęp do danych osobowych w swoim profilu i dokonać ich aktualizacji, należy zalogować się do swojego konta. W celu uzyskania dostępu, dokonania korekty i usunięcia swoich danych osobowych można też skontaktować się z Obsługą Klienta pod numerem (800) 444-7774 lub wysłać nam wiadomość pocztą elektroniczną na adres: webmaster@thepowerportal.com.

7. INFORMACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW

a. Zawiadomienie dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem portalu Power Portal pobierane są na serwer utrzymywany przez Briggs & Stratton. Briggs & Stratton ma siedzibę pod adresem 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222 w Stanach Zjednoczonych. Briggs & Stratton może wykorzystywać dane osobowe użytkowników do celów opisanych w powyższym punkcie „W jakich celach wykorzystujemy gromadzone dane osobowe” oraz ujawniać je osobom trzecim w sposób opisany w powyższym punkcie „W jaki sposób udostępniamy dane osobowe użytkowników”.

Briggs & Stratton będzie stosować się do wniosków dotyczących korzystania z indywidualnych praw do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby złożyć wniosek dotyczący skorzystania ze swoich praw do danych, można skontaktować się z naszym działem prawnym pod adresem legaldept@basco.com. Zapytania dotyczące prywatności można natomiast przesyłać na adres privacy@basco.com.

b. Zawiadomienie dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Zgodnie z ustawą użytkownicy indywidualni z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („Użytkownicy indywidualni z UE”) nie muszą udostępniać żadnych danych osobowych portalowi Power Portal. W pewnych wypadkach dealerzy mogą być zobowiązani na mocy zawartych umów do podania swoich danych osobowych, by spełnić swój obowiązek udostępnienia dokładnych informacji na potrzeby gwarancji i innych działań niezbędnych w celu sprzedaży produktów i usług Briggs & Stratton oraz zapewnienia serwisu produktów. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem otwarcia konta i dostępu do portalu Power Portal. Podanie danych osobowych będzie też konieczne w celu zamówienia produktów lub usług za pośrednictwem portalu Power Portal, wypełnienia testów wiedzy technicznej na portalu Power Portal i uzyskania dostępu do innych zasobów na portalu Power Portal. Briggs & Stratton nie będzie wykorzystywać danych osobowych Użytkowników indywidualnych z UE przesłanych za pośrednictwem portalu Power Portal do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Briggs & Stratton przetwarza dane osobowe użytkowników za ich zgodą i w swoim uzasadnionym interesie, co obejmuje między innymi następujące działania:

 • Administracja wewnętrzna witryny internetowej i powiązanych funkcji
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji
 • Zapobieganie oszustwom
 • Zgłaszanie podejrzewanej działalności kryminalnej
 • Zgodność z prawem lub ochrona praw, majątku lub bezpieczeństwa Briggs & Stratton, naszych użytkowników lub innych osób

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem portalu Power Portal są przesyłane na serwery utrzymywane przez Briggs & Stratton w Stanach Zjednoczonych i podlegające prawu Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska nie wydała orzeczenia o tym, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownicy indywidualni z UE mają prawo dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych przez portal Power Portal oraz do zażądania od Briggs & Stratton aktualizacji, korekty lub usunięcia ich danych osobowych z portalu Power Portal. Użytkownikom indywidualnym z UE przysługuje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez Briggs & Stratton lub do ograniczenia takiego przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w uzasadnionym interesie:

Użytkownikom indywidualnym z UE przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego lub w uzasadnionym interesie Briggs & Stratton.

Użytkownicy indywidualni z UE mają również prawo do przenoszalności ich danych osobowych. Prawo do przenoszalności danych umożliwia Użytkownikom indywidualnym z UE, z pewnymi ograniczeniami, uzyskanie od Briggs & Stratton kopii cyfrowej danych osobowych podanych przez nich na portalu Power Portal lub zażądanie od Briggs & Stratton przesłania takiej kopii osobie trzeciej. Prawo Użytkowników indywidualnych z UE do dostępu do ich danych osobowych obejmuje prawo do uzyskania kopii całości lub części ich danych osobowych będących w posiadaniu Briggs & Stratton, o ile przekazanie tych danych osobowych przez Briggs & Stratton nie wpłynie negatywnie na prawa i swobody innych osób.

Użytkownicy indywidualni z UE mogą skorzystać z tych praw, pisząc na adres privacy@basco.com. Briggs & Stratton odpowie na takie żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Użytkownikom indywidualnym z UE przysługuje również prawo do wniesienia skargi do stosownego organu zajmującego się ochroną danych w razie przekonania, że ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

Korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej, Użytkownicy indywidualni z UE mogą w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w odniesieniu do sytuacji, w których ich zgoda jest wymagana przez Briggs & Stratton jako podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie ich danych osobowych. Wycofanie zgody obowiązywać będzie wyłącznie ze skutkiem przyszłym, a Briggs & Stratton nadal będzie przechowywać dane przekazane przez Użytkowników indywidualnych z UE przed wycofaniem przez nich zgody przez taki okres, jaki jest dozwolony lub wymagany na mocy obowiązujących przepisów.

c. Zawiadomienie dla użytkowników ze stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych

KALIFORNIJSKA USTAWA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W INTERNECIE/KALIFORNIJSKIE PRAWA DO POUFNOŚCI

Mieszkańcy Kalifornii korzystający z portalu Power Portal mogą zażądać od nas przekazania pewnych danych dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych użytkowników osobom trzecim na potrzeby stosowanego przez nie marketingu bezpośredniego. Taki wniosek można przesłać pocztą na adres: Briggs & Stratton, Do wiadomości: Legal Department, Senior Counsel Employment Law, 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222.

PYTANIA

Dołożymy wszelkich starań, by niezwłocznie udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania użytkowników dotyczące niniejszej Polityki prywatności. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

E-mail: privacy@basco.com
Adres pocztowy:
Briggs & Stratton Corporation
Do wiadomości: Legal Department, Senior Counsel Employment Law
12301 W. Wirth Street
Wauwatosa, Wisconsin 53222
United States

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

W razie zmian niniejszej Polityki prywatności zamieścimy te zmiany na tej stronie i uaktualnimy powyższą datę aktualizacji Polityki prywatności. W razie wprowadzenia do niniejszej Polityki prywatności istotnych zmian, które wpływają na sposób wykorzystywania lub ujawniania przez nas danych osobowych użytkowników, zamieścimy w widocznym miejscu zawiadomienie o takich zmianach przed ich wprowadzeniem z podaniem daty wejścia w życie zmian.