Hur 4-takts motorer fungerarUndrar hur en liten motor fungerar? Denna video beskriver hur Briggs & Strattons 4-takts motorer arbetar för att maximera kraften till din gräsklippare och utomhusutrustning.

På Briggs & Stratton, är våra 4-takts motorer världsledande när det gäller produktion och kvalitet. Detta beror på 4-taktsmotorns överliggande ventilsystem. Det maximerar effekten hos din Briggs & Stratton motor för att öka prestandan hos din gräsklippare eller annan kraftutrustning som används utomhus.

4-taktsprocessen i motorer

 • Steg 1: Insugningstakt
  Under insugningstakten, filtreras luft och bränsle genom förgasaren in i kolven då inloppsventilen öppnas. Ventilen stängs och skär av bränsleluftblandningens inflöde när kolven når taktens nedre botten.
 • Steg 2: Kompressionstakten
  Nu när bränslet är i kompressionskammaren, maximerar motorn kraften den kommer att generera genom att komprimera detta bränsle i ett mindre utrymme. Kolven roterar tillbaka upp till dess högsta punkt och stänger in luftbränsleblandningen mellan kolv och topplock. Briggs & Stratton motorer är konstruerade för effektivitet genom att maximera komprimering under detta steg i 4-taktsmotorns arbetscykel.
 • Steg 3: Förbrännings- och expansionstakt
  Nu när luft/bränsleblandningen är komprimerad, är det dags att sätta till en gnista. Tändspolen skapar en hög spänning som laddas ur i cylindern av tändstiftet. När luftbränsleblandningen väl är antänd, pressar den heta luften kolven tillbaka ner i cylindern.
 • Steg 4: Avgas- eller utloppstakten
  Det sista steget i denna 4-taktsprocess är avgastakten. Avgasventilen öppnas medan kolven pressar förbränningsgaserna ut ur kammaren. När detta är klart, stängs avgasventilen och insugsventilen öppnar för att starta processen på nytt.

Varje upprepning av cykeln kräver att vevaxeln roterar två varv. Undrar du hur den lilla motorn fortsätter rotera när bara ett av fyra slag genererar kraft? Under expansionstakten får svänghjulet ett krafttillskott. Den bakomliggande drivkraften och trögheten håller det i rörelse mellan arbetstakterna.