Befria din gräsmatta från ovälkomna insekterTrots att mer än 800 000 olika arter av insekter kryper och kravlar på jorden är de allra flesta harmlösa för gräsmattor. Det finns dock ett fåtal som föredrar att festa på en frodig och grönskande gräsmatta. Följande förslag kan hjälpa villaägaren att åter ta makten över sin gräsmatta från dessa objudna middagsgäster.

De är överlägsna numerärt men inte mentalt

Med cirka 40 miljoner insekter på ett vanligt halvt hektar är det omöjligt att helt utrota dem. Och det är bra, eftersom de flesta insekter anses vara till nytta då de äter andra skadliga insekter och ger mat till fåglar och andra djur. Därför är den bästa strategin att inrikta sig på de insekter som är skadliga för gräset och bekämpa dem selektivt. 

De flesta insekter skadar bara gräset vid vissa tillfällen under sin livscykel. När ohyran väl har identifierats, är det bästa sättet att bekämpa den vid sin mest känsliga livsfas, vanligtvis under dess omogna stadium eller larvstadium. 

Tänk på att ett insektsproblem vanligtvis (men inte alltid) uppstår till följd av bristfälligt underhåll av gräsmattan. Stressat gräs är mer mottagligt för invaderande insekter. Sunda gräsmattor kan samexistera med en högre nivå av insektsinvasion, så var noga med klippning, gödsling, bevattning och anläggningsmetoder innan du tar till bekämpningsmedel, eftersom dessa kan bidra till problemet, och kan göra det nästa gång också.

Vanliga skadegörare

Skadeinsekter kan angripa tre olika områden i en gräsmatta: den övre bladytan, i halm/jord-gränssnittet eller under gräsmattan i jorden. Insekter ovan jord tuggar antingen gräsblad eller suger vätska från växtdelar. Om de är underjordiska, livnär de sig på rötter. Tre av de vanligaste insekterna i USA som är skadliga för gräsmattor är crambus, blissus leucopterus och larver. Var och en beskrivs nedan tillsammans med bekämpningsförslag.

Crambus

Crambus är larver av den allmänna gräsmattemotten som ofta ses flygande på kvällen. De bor i silkesbeklädda tunnlar i halm och är främst en olägenhet för gräs som trivs under den lite kyligare säsongen. 

Denna insekt angriper gräsmattor på natten genom att bita av gräsblad och stjälkar. Skadorna kan sällan påvisas i friskt gräs, men små fläckar brukar synas av kortklippt gräs vid allvarliga angrepp och i vilande gräs. Vid första anblicken kan skadade områden likna resten av en vilande gräsmatta, men efter regn kommer de tuggade områdena att förbli bruna. 

Crambusskador kan ofta misstas för de bruna fläckar som en hund kan lämna i gräsmattan men kan särskiljas från dem genom förekomsten av söndertuggade gräsblad och stjälkar. Kontrollera först sluttningar i söderläge eller områden under den mesta stressen. Gå runt i området på natten och håll uppsikt efter nattfjärilar som flyger lågt över marken. Om det finns mott där, är det ett tecken på att de lägger ägg och att larver kommer att bildas 10 till 14 dagar senare. 

Den bästa bekämpningen av crambus är nyttoinsekter som lever på dem. Korrekt gödning av gräsmattan, klippning och bevattning kommer dessutom ofta att dölja symptomen och på sikt rätta till skadan. 

Men om crambus har angripit gräsmattan och mer rigorösa bekämpningsmetoder behövs kan området behandlas med produkter märkta för crambus. Applicera insektsmedlet under sen eftermiddag eller på kvällen innan larverna kommer ut. Produkter som ligger på gräsets yta, snarare än de som vattnas ner i jorden, tenderar att vara de mest effektiva.

Blissus leucopterus

Blissus leucopterus är törstiga varelser som föredrar att suga vätska från gräsblad och stjälkar. Den håriga blissus leucopterus angriper tidigt vårgräs och föredrar fint vingelgräs och flerårigt råggräs i öppna, soliga områden. Blissus leucopterus är utbredd i södra USA och angriper gräsarter som trivs i varmare väder som Augustinusgräset. De attackerar gräsmattor från gräsets tidiga livscykelfaser fram till vuxet stadium och kommer vanligtvis fram i mitten eller slutet av sommaren under varma och torra perioder. 

Gräs som är skadat av blissus leucopterus ser ofta torrt ut, men återhämtar sig inte efter regn eller bevattning. Vad som från början ser ut som oregelbundna, små fläckar av stressat gräs kommer att växa sig större allt efter som skadan utvecklas. 

Blissus leucopterus är små och svåra att upptäcka (är bara 3 mm långa). Det bästa sättet att upptäcka dem är att få dem att "flyta" upp på gräsmattan. Ta en tom plåtburk och skär ut båda ändarna. Tvinga ner ena änden i marken på ungefär fem centimeters djup, fyll burken med vatten och vänta i tre till fyra minuter. Om blissus leucopterus finns där, kommer de att flyta upp till ytan. Om det finns fler än fem blissus leucopterus i burken, behövs någon form av bekämpning. 

Flera insektsmedel är effektiva mot Blissus leucopterus. För bästa resultat, vattna gräsmattan 20 till 25 minuter före applicering av produkten i flytande form eller som granulat. Regelbunden bevattning av gräsmattan bidrar till att hålla skador under kontroll och en liten mängd gödsel påskyndar återhämtningen.

Vita larver

Vita larver är, enkelt uttryckt, skalbaggar i larvstadiet. De skapar förödelse på gräsmattor över hela USA genom att livnära sig på gräsrötter strax under ytan. En mängd olika arter finns, inklusive den japanska skalbaggen, trädgårdsborren, vissa arter av nyckelpiga och den asiatiska skalbaggen 

Larver har en komplicerad livscykel. Skalbaggar lägger ägg varje år i mitten och slutet av sommaren. Dessa ägg kläcks till larver som äter på hösten innan de går djupt ner i marken under vintern. På våren återvänder de som mogna larver som åter börjar äta för att bli vuxna skalbaggar i början av sommaren. 

Eftersom larver är mat för många djur, kan skunkar, tvättbjörnar, fåglar och mullvadar gräva upp gräsmattan för att leta efter dem. Skador från larver ser ut som vissnat gräs med små, bruna döda områden som sprids snabbt. Gräset kommer att kännas svampigt undertill eftersom det inte är förankrat i marken. Om larver förekommer, kan det angripna området bokstavligen lyftas av som en matta, eftersom larverna livnär sig på rötter nära ytan. Om det finns mer än 15 larver per kvadratmeter, finns det ett behov av bekämpning. 

Det bästa sättet att få gräset att återhämta sig efter larvskador är regelbunden bevattning som främjar rotslående. Om bevattning inte hjälper kan produkter som innehåller kemikalier som Dylox (karbaryl) eller Sevin (triklorfon) fungera. Dessa måste vattnas ner och har bäst verkan på unga larver under augusti och senare under året.

För områden som utsatts för larvangrepp (speciellt med japanska och europeiska nyckelpigor), finns en ny förebyggande metod, effektiv om den används vid rätt tidpunkt. Meriter eller Mach II appliceras från mitten av juni till mitten av juli. Dessa kemikalier får larverna att försvinna allt eftersom de kläcks i augusti innan de kan orsaka skada och utan att skada andra nyttiga insekter. 

Lämpliga metoder för gräsmatteunderhåll kan bidra till bekämpning, och ännu viktigare, eliminering av insektsskador. Om mer bekämpning är nödvändig, är rätt insektsmedel ett säkert sätt att få insekter att söka sig till en annan plats för föda.