Beredskap inför strömavbrott och tips om bärbara elverkAtt vara förberedd för ett strömavbrott är lättare sagt än gjort. Att ha en beredskapsplan på plats under ett strömavbrott eller vid en väderkatastrof är absolut nödvändigt för att hjälpa till att underlätta situationen.

Bärbara elverk från Briggs & Stratton kan vara ett viktigt steg för att återta kontrollen och skydda din familj och din egendom från skada. Efter att du har valt ett reservelverk, är här några tips som kan hjälpa till att hålla strömmen igång genom vilken storm som helst.

Nödfallstest av reservelverk

Utan fungerande lampor, kan även välbekanta utrymmen vara svåra att navigera. Följande poster är mycket fördelaktiga när man förbereder sig inför ett elavbrott:

  • Nödficklampa – Håll en ficklampa till hands för att hitta din väg till ditt bärbara elverk.
  • Elverkseffekt – Bestäm vilka apparater eller tillämpningar du kommer att kunna köra med effektguiden.
  • Elverkstest – Genomför en testkörning av ditt elverk för att se till att du är väl bekant med hur du skall använda det under ett eventuellt strömavbrott.
  • Elverkets förvaring/förberedelser – Håll ditt elverk förvarat på ett praktiskt sätt och identifiera en säker plats för att köra det utomhus på ett korrekt sätt när det väl behövs med elverket placerat långt borta från dörrar och fönster.
  • Elstart – Håll batteriet laddat om du har ett bärbart elverk med elstart.
  • Smörjning av elverk – Kör ditt reservelverk ibland för att hålla motorn välsmord.
  • Elverk Bensin – Håll ett tillräckligt förråd av färsk bensin och  bränslestabilisator för små motorer.

Hantera bärbara elverks elproduktion och elektriska sladdar

Svårigheter uppstår ofta när du vill koppla in inomhusapparater och installerade utrustningar, exempelvis värmesystem, belysning och vattenpumpar som ingår i elanläggningen. Objekt inomhus måste drivas med hjälp av en överföringsbrytare som är fast uppkopplad till ditt hems elektriska system. Förlängningssladdar som är direkt anslutna till ditt bärbara elverk får endast användas för kraftförsörjning av utomhusutrustning utomhus.

• Förlängningssladd för elverk - Förlängningssladdar som är anslutna till ett bärbart elverk är endast avsedda för kraftförsörjning av utomhusapparater. Apparater och utrustning inomhus kopplas lämpligen in med hjälp av en överföringsbrytare.  Om en förlängningssladd används för tillfällig inkoppling av inomhusapparater ökar risken för att giftig kolmonoxid i motorns avgaser tränger in i huset via en öppning för sladden.  Dragning av förlängningssladdar in i huset utifrån genom fönster, dörrar och ventiler kan även skada sladdarna, vilket innebär risk för elstöt eller brand.  Efter den tillfälliga inkopplingen bör en överföringsbrytare för hemmabruk installeras före nästa användning.  För att undvika överbelastning av förlängningssladden måste denna vara dimensionerad för alla anslutna apparaters sammanlagda belastning.
• Utdragbar kontrollpanel med förlängningssladd - Denna förlängningssladd med grenuttag eliminerar trassel med många sladdar. Förlängningssladden för tunga tillämpningar ansluts till elverkets eluttag (30 A, 240 V) och levererar upp till 7 200 W via flera uttag.

När du har slutfört testningen av reservelverket:
• Låt svalna efter användning - Låt reservelverket svalna tillräckligt länge före förvaring.
• Skyddsöverdrag för bärbart elverk - Använd förvaringsskyddet för att hålla elverket rent från smuts och skräp.

Dessa råd hjälper dig att hålla ditt bärbara elverk i bästa möjliga kondition om strömförsörjningen skulle försvinna. 

Vänd dig till en återförsäljare av Briggs & Stratton i ditt område idag med alla frågor om bärbara elverk och förberedelser för nödsituationer!