Tips om ekologisk vård av gräsmattan och miljövänliga klippareEkologisk mat, trädgårdsskötsel – och nu gräsmatteunderhåll – ökar i popularitet. Den här artikeln handlar om ekologisk vård av gräsmattan och ett grönt gräsmatteunderhåll.

Ekologiskt gräsmatteunderhåll och underhåll av klipparen

När du förbereder en ekologisk gräsvårdsstrategi, är det viktigt att se till att din klippare har en minskad miljöpåverkan. Briggs & Stratton vill att du - och alla andra mer än 40 miljoner gräsklipparägare - underhåller sin gräsklippares motor. Varför? Eftersom det minskar miljöpåverkan - för att inte nämna de ekonomiska besparingarna i det långa loppet eftersom din klippare sannolikt håller längre med god vård.

Medan Briggs & Strattons motorer kör renare än någonsin tidigare, är det viktigt att bevara dem så. En årlig service, som tar 30 minuter eller mindre, kan avsevärt minska utsläppen och spara bränsle.

Tips om gödselmedel vid ekologisk vård av gräsmattan

Det första steget till ekologisk vård av gräsmattan är att definiera vad du menar när det gäller din gräsmatta. Ekologisk innebär i de flesta fall att använda naturliga produkter, och avstå från att använda kemiska bekämpningsmedel, ogräsmedel och gödningsmedel. Beslutet om att inkludera gödningsmedel på din ”använd inte”-lista är ett personligt beslut. Till skillnad från de flesta bekämpningsmedel och herbicider finns de ämnen som är till nytta för din gräsmatta (kväve, kalium, etc.) i både syntetisk och organisk gödsel. Det är ditt val.

När du väl har fattat ett beslut om vad ”ekologisk” innebär för dig, är nästa steg att utvärdera din gräsmatta och hur du vårdar den. Om du försöker odla en grässort som inte rekommenderas för ditt område, blir utmaningen dubbelt (om inte mer) svår att göra det ekologiskt. Det är kanske bäst att bli ekologisk endast om du odlar grästyper som lämpar sig för ditt område.

En bra rutin för gräsmatteunderhåll är avgörande om du vill ha en ekologisk trädgård. Hur din gräsmatta kommer att må beror ju främst på hur du tar hand om den, vilket innebär hur du klipper, vattnar, ger den näring och i övrig behandlar din gräsmatta. Detta kommer nu att bli hjärtat, ryggraden och själen i din framgång. I de flesta fall är det misstag i gräsvården som gör att invasioner av skadeorganismer uppstår (nämligen ogräs och sjukdomar, och i lägre grad men fortfarande utbrett, insekter).

Om du klipper för kort, till exempel, kan din gräsmatta komma att lida av en ogräsinvasion. Om du använder kemiska medel för att rätta till sådana problem, kan du återfå kontrollen över din gräsmatta ganska snabbt. Om du gör samma misstag endast med hjälp av naturliga metoder för att upprätthålla din gräsmatta, kan du få ta itu med dessa ogräs under en viss tid.

Här är dina nycklar till framgång om du väljer en ekologisk vård av gräsmattan.

  • Klipp regelbundet med skarpa klipparblad. Följ alltid regeln om en tredjedel. Klipp aldrig mer än 1/3 av grässtrået under någon enda gräsklippning. Håll ditt gräs så högt som möjligt eftersom detta hjälper till att hålla ogräset ute och ger dig möjlighet att låta mer tid gå mellan klippningarna. Lämna kvar gräsklippet på gräsmattan som ett naturligt gödningsmedel. En klippare med ett mulcher- eller komposteringsblad är mycket hjälpsamt här.
  • Vattna gräset tidigt på dagen, innan klockan 09.00 på morgonen Vattna bara tillräckligt för att uppfylla gräsets behov. Börja med ett mål på 2,5 cm i veckan (1 tum) och gör de justeringar som behövs beroende på vädret (regn räknas). Självklart utgör ett sofistikerat bevattningssystem som kan leverera exakta mängder vatten en verklig fördel här. Du kan göra en enkel regnmätare av en liten plåtburk.
  • Organiskt gödselmedel?

    Om du bestämmer dig att gödsla, måste du fatta ett beslut: syntetiskt eller naturligt? Den största fördelen med att använda ett syntetiskt gödningsmedel är dess förutsägbarhet. Det frigör sina komponenter i gräset så de kan användas optimalt och tillhandahålla näringsämnen under tider av tillväxt för att skapa en tät gräsmatta som kan avvärja invasioner av skadeorganismer. I naturliga gödselmedel är näringsämnena - varav kvävet är särskilt viktigt - ofta i former som inte är tillgängliga för gräset utom under varma förhållanden. Detta kan vara likväl som det inte behöver vara den bästa tiden för din gräsmatta att använda dem.

Naturliga bekämpningsmedel kan vara till hjälp. Det största genombrottet har skett inom ogräsbekämpning. Du kan använda majsglutenmjöl som ett bekämpningsmedel före uppkomst. Det gör ett adekvat jobb för att förhindra att till exempel blodhirs gror i gräsmattor som har klippts, vattnats och gödslats korrekt. En annan bra produkt är en som kan finnas i din trädgård – bladen från sockerlönn eller röd lönn. Dessa blad, som komposteras under hösten och sprids över gräset under 2-3 år, har en bevisad förmåga att förhindra att bredbladiga ogräs (som maskrosor) gror.

Sammanfattningsvis, är en ekologisk vård av gräsmattan möjlig? Absolut. Kommer din nivå av framgång att bero på bra, grundläggande metoder för gräsmatteunderhåll? Samma svar. Intresset för ekologisk vård av gräsmattan fortsätter att växa och du kan förvänta dig att nya produkter kommer ut på marknaden varje växtsäsong. Men hörnstenen i dina framgångar kommer att bero på att grunderna görs på rätt sätt.