Säkerhets- och användartips för bärbara elverkHär är några användartips för elverk som du bör komma ihåg

Tips för säker användning av bärbara elverk från Briggs & Stratton
  • Effekt - Bestäm vilka apparater eller redskap du kommer att kunna köra med effektguiden.
  • Testning - Utför en testkörning av ditt elverk för att se till att du är väl bekant med hur du skall använda det under ett strömavbrott.
  • Ficklampa - Ha en ficklampa till hands för att lätt hitta till ditt elverk.
  • Placering - Se till att dit elverk är placerat på ett lämpligt sätt.
  • Elstart - Om ditt elverk är utrustat med elstart, håll batteriet laddat.
  • Smörjning - Kör ditt elverk ibland för att hålla motorn väl smord.
  • Driv ditt elverk - Se till att du har en tillräcklig reserv av färsk bensin och förlängningssladdar. Använd bränslestabilisator om du planerar en längre förvaring.
  • Koppla in - Anslut apparater en åt gången och var försiktig med att inte överbelasta kretsarna.
  • Låt svalna efter användning - Låt ditt elverk svalna på ett adekvat sätt innan förvaring.
  • Överdrag - Använd ett förvaringsskydd för att hålla elverket fritt från smuts och skräp.