Hur du byter ett skumluftfilter på din Briggs & Stratton motorBriggs & Stratton original skumluftfilter är utformat för att passa din motor och hindra dammpartiklar från att tränga in i den.

Figur från Briggs & Stratton om hur man byter ett skumluftfilter

Hur man byter ett skumluftfilter

  1. Ta bort skruven på luftfiltret.
  2. Ta försiktigt bort luftfilterenheten och kasta skumfiltret.
  3. Rengör luftfiltrets alla monteringsdetaljer i metall.
  4. Mätta det nya skumfiltret med färsk motorolja.
  5. Linda in skumfiltret i en ren trasa och vrid ur den för att ta bort överflödig olja.
  6. Montera skumfiltret så att dess kant sträcker sig ut över flänsen på luftrenarhuset.
  7. Återinstallera enheten luftfilterhus oh förgasare. 

Hur det fungerar

Luftfiltersystem av typen ”endast skumgummi” fungerar genom att fånga in smuts och skräp med hjälp av motorolja som spritts helt igenom oljeskummets kvarhållningsmedium. Ett torrt eller icke-oljat oljeskumfilter fångar endast in de största partiklarna. Om luftfilterelementet endast består av skumgummi, MÅSTE det oljas och servas regelbundet.

Har du fler frågor?

Titta på den här enkla guiden för att byta ditt skumluftfilter.