Hur du byter luftfilter på din Briggs & Stratton motorBriggs & Stratton motorer använder en av tre typer av luftfilter: papper, skum, eller dubbelelement. Ett luftfilter plus en filterkassett och förrenare kommer att se till att din lilla motor går jämnt den här säsongen och nästa. Briggs & Stratton erbjuder också särskilda högpresterande luftfilter som konstruerats för att förlänga livslängden på din kraftutrustning för utomhusbruk.
Dessa filter varar dubbelt så länge som våra vanliga filter och gör att din motor kan prestera på högsta möjliga nivå. Våra luftfilter har enastående filtreringsmedier, förlängda serviceintervall och oöverträffade tätningsmaterial.

Lär dig hur olika typer av luftfilter skyddar din maskin och hur man byter dem med jämna mellanrum.

Om pappersluftfilter

Hur man byter en gräsklippares luftfilter med Briggs & Stratton

Ett pappersluftfilter verkar genom att luften som tas in i motorns cylinder får passera genom en filtreringsenhet med mikroskopiska hål. Papperselementet fångar smutspartiklarna på filtrets utsida. Ett Briggs & Stratton original luftfilterelement av papper ger 50 % längre hållbarhet än imitationer.

Motordiagram med pappersluftfilter från Briggs & Stratton

Hur man byter ett pappersluftfilter

1. Lossa skruven på höljet.
2. Tippa höljet nedåt.
3. Ta försiktigt bort och kasta papperskassetten.
4. Installera ny kassett med pappersvecken utåt.
5. Stäng höljet.
6. Dra åt skruven ordentligt.

Om skumluftfilter

Skumluftfilter för små motorer från Briggs & Stratton

Luftfiltersystem av typen ”endast skumgummi” fungerar genom att fånga in smuts och skräp med hjälp av motorolja som spritts helt igenom oljeskummets kvarhållningsmedium. Ett torrt eller icke-oljat oljeskumfilter fångar endast in de största partiklarna. Om luftfilterelementet endast består av skumgummi, MÅSTE det oljas och servas regelbundet. Ditt skumfilter behöver bytas var 3:e månad eller efter 25 driftstimmar, beroende på vilket som inträffar först, oftare under dammiga förhållanden.

Motordiagram med skumluftfilter från Briggs & Stratton

Hur man byter ett skumluftfilter

1. Ta bort skruven på luftfiltret.
2. Ta försiktigt bort luftfilterenheten och kasta skumfiltret.
3. Rengör alla monteringsdetaljer av metall.
4. Mätta det nya skumfiltret med färsk motorolja.
5. Linda in skumfiltret i en ren trasa och vrid ur den för att ta bort överflödig olja.
6. Montera skumfiltret med kanterna ut över flänsen på luftrenarhuset.
7. Montera tillbaka förgasarenheten

Om luftfilter med dubbelelement

Luftfilter med dubbelelement för små motorer från Briggs & Stratton

Luftfilter av kombinationstyp ger den bästa luftfiltreringen i branschen. Skumdelen används som en förrenare för papperselementet. Förrengöringen av luften ökar livslängden för det dyrare papperselementet. Luften passerar genom 2 typer av filtreringsmedier för att förse motorn med ren luft.

Ett Briggs & Stratton dubbelt luftfilterelement i original kommer att hjälpa till förlänga livslängden på din motor. Om du har en kombination av luftfilter med förrenare, byt ut förrenaren var 25:e timme eller varje säsong, och byt ut kassetten var 100:e timme. Om du inte har en förrenare, byt ut filterkassetten var 25: e timme eller varje säsong, oftare under dammiga förhållanden.

Motordiagram med luftfilter och dubbelelement från Briggs & Stratton

Hur man byter ett luftfilter med dubbelelement

1. Ta bort knapp(-ar) och hölje.
2. Ta försiktigt bort skumförfiltret, om sådant finns.
3. Återinstallera kassett, mutter/muttrar, förfilter och hölje. Dra åt knappen/knapparna ordentligt.
4. Byt ut det om det är mycket smutsigt, skadat eller inte passar ordentligt.
Om du behöver byta ut motorns luftfilter behöver du identifiera filtrets artikelnummer och rätt motorhandbok med hjälp av motorns modellnummer. Din lokala auktoriserade Briggs & Stratton återförsäljare kan också besvara eventuella frågor om reparation och underhåll av små motorer
.

 

Har du fler frågor?

Titta på den här enkla guiden för att byta ditt luftfilter.