Ordlista med motortermer

Luftfiltersystem:

Hindrar att partiklar som damm, smuts och skräp från insugsluften tränger in i motorn.

 • Avancerat skräphanteringssystem: luftfiltersystem som drar in luft i elementet där stora partiklar passerar genom utmatningsspringor. Tar bort stora smuts- och skräppartiklar för att öka filterelementets livslängd och ger ett mycket bra skydd för motorn.    
 • Luftfilter av biltyp med förfilter av skumgummi (dubbelelement): ger ett extra skydd så att luftburet skräp inte tränger in i motorn.
 • Dual-Clean™: en kombination av pappersfilter av biltyp och förfilter av skumgummi för extra skydd mot smuts och skräp. Två nivåer mot smuts för att skydda och förbättra motorns hållbarhet.
 • Luftfilterkassett: veckat pappersfilter i en kassett som ger ett bättre skydd mot luftburet skräp för att det inte skall tränga in i motorn. Effektivt och lätt att byta.
 • Integrerat cyklonluftfilter: Filter där centrifugalkraften utnyttjas för att separera partiklar från luften. Luftströmmen formas i ett cylindriskt filter till en spiral som roterar med hög hastighet. På grund av centrifugalkraften rör sig damm- och smutspartiklar mot filterväggarna och faller ner till botten där de lätt kan avlägsnas. Mycket effektivt vid stora partiklar och krävande arbetsförhållanden.
 • Luftfilter i oljebad: består av en oljebehållare längst ner på filtret och ett skumgummifilter upptill. Inkommande luft måste passera kanaler i olika riktningar innan den når motorn. Alla dessa riktningsändringar gör att de tyngsta föroreningarna faller ner i oljan på grund av tröghetskrafter. De lättaste partiklarna fångas av skumgummifiltret. Resultatet är att extremt ren luft når motorn.
 • Inoljat skumluftfilter: återanvändbart och tvättbart skumgummi som fuktats med olja och fångar smuts och skräp från inkommand luft. Enkelt och effektivt på samma gång.
 • Oval dubbeltätning: större filtreringskapacitet med två tätningsytor för maximalt förebyggande av smutsintag. Tillåter ett större luftflöde för högre prestanda, samtidigt som motorns livslängd ökar då den skyddas mot direkt kontaminering.
 • Pappersluftfilter (platt): veckat pappersfilterselement som ger ett bättre skydd mot att luftburet skräp tränger in i motorn. Effektivt och lätt att byta.
 • Pappersluftfilter (ovalt): veckat pappersfilterelement som ger ett bättre skydd mot att luftburet skräp tränger in i motorn. Effektivt och lätt att byta.

Balanseringssystem:

Mekanisk anordning som reducerar vibrationerna som orsakas av kolvens fram-och återgående rörelser. Ger mindre vibration och jämnare drift.

 • AVS® (Antivibrationssystem): patenterat linjärt balanseringssystem som eliminerar traditionella systems rörelser i sidled. Ger mindre vibration och jämnare drift.

Lagerstil:

Komponent som separerar rörliga delar för att minska friktion och slitage. Enkel och driftsäker.

 • Aluminium: Lageryta av bearbetat aluminium.
 • Två kullager: Lagertyp som använder små kulor som sitter mellan två härdade metallytor. Kulorna bibehåller separationen mellan dem och reducerar friktionen. Förbättrad hållbarhet och enastående belastningskapacitet.

Förgasare:

Anordning som blandar luft och bränsle i rätta mängder enligt motorhastigheten och som tillför blandningen till motorcylindrarna.

 • Tvåportsförgasare: Förgasarsystem som innehåller två luft- och bensinblandningsflöden. Ger en exceptionell lastacceptans för bättre motorbalans.
 • Flottörförgasare: Förgasare med en flottör och en nål som sitter i den lilla bränslebehållaren i kammaren varifrån den hämtar bränsle. Detta system reglerar bränslehöjden. Därför regleras luftbränsleblandningen som kommer in i motorn. Optimerad bränsleförsörjning för förbättrad startbarhet och enastående prestanda.

Cylindrar:

Viktig funktionskomponent i en förbränningsmotor. En kolv rör sig upp och ner i cylindern under de fyra takterna eller faserna insug, kompression, arbete och avgas).

 • Dura-Bore™: Gjutjärnsfoder som har pressats in i motorns aluminiumcylinder. Ger ytterligare styrka och hållbarhet, är beständigt mot slitage och överbelastning och förbättrar smörjningen.
 • Kool Bore™: Cylinder i maskinbearbetad aluminium. Låg vikt och beständigt mot korrosion.
 • Encylindrig motor: Konfiguration med en cylinder. Enkel och pålitlig konstruktion.
 • V-twin (tvåcylindrig motor i v-form): Konfiguration med två cylindrar placerade i 45 graders vinkel för mjukare och tystare gång.

Slaglängd (cc/kubik tum):

Cylinderns invändiga volym eller volymen av luft/bränsle-blandning som en motor kan dra in under ett motorvarv. Anges normalt i kubikcentimeter eller kubiktum.

Eco-Plus™:

Utsläppsminskande teknik som i betydande grad minskar avdunstningen av bränsle (permeations- och ventilationsutsläpp) när utrustningen inte används.

Elektroniskt bränsleinsprutningssystem (EFI):

Alternativsystem till förgasare. När luften strömmar in i motorns cylinder, atomiserar EFI-systemet bränslet genom bränslespridare. Det är styrt av en elektronisk styrenhet (ECU) som, beroende på driftsförhållandena, bestämmer den rätta bränslemängden och tidpunkten för att spraya. Maximal bränsleeffektivitet och förbättrad motorprestanda.

Bränslefilter:

Filter insatt i bränsleledning som filtrerar bort smuts och skräp från bränsletillförseln.

 • Standard bränslefilter (75 mikron): bränslefilter med filterelement i metall. Hindrar mindre föroreningspartiklar från att täppa till förgasarens munstycken och kanaler.

Regulator:

Kontrollerar motorhastigheten och förhindrar överhastighet genom att hålla varvtalet på en konstant hastighet, oavsett belastningsförändringar. Den låter motorn gå med samma hastighet även om den är tungt belastad.

 • Mekanisk regulator: Detta system använder kugghjul och flugviktare inne i vevhuset för att känna av hastighet och upptäcka förändringar i belastningen för att justera hastigheten därefter. Den kontrollerar spjällventilen för att möjliggöra en korrekt blandningsvolym av luft och bränsle som ska tillföras förgasaren vid varje tillfälle. Därför kontrollerar den motorhastigheten för att ge mer användbar effekt under tung drift.

Högt oljefyllningsrör:

Oljerör för enkel åtkomst vid kontroll och påfyllning av olja och som hindrar att för mycket eller för lite olja fylls på. Det är placerat lätt åtkomligt på motorns översida.

Bruttoeffekt hk (hästkraft):

Mätning av en motors förmåga att utföra arbete över tid. Kraft för att få jobbet gjort.

Tändsystem: 

Genererar och styr gnistan som krävs för att tända bränslet i motorns cylinder.

 • Magnetron® elektroniskt tändsystem: Elektroniskt tändsystem bestående av en roterande magnet i svänghjulet och en tändspoleenhet. Garanterar pålitliga starter och kräver inget underhåll.

Smörjsystem:

Ett system som lagrar, rengör, kyler och återcirkulerar oljan genom motorn för att smörja och kyla rörliga motordelar. Förhindrar slitage och friktion.

 • Fulltryckssmörjning med oljefilter: liknar en bilmotor som kontinuerligt levererar trycksatt olja till viktiga motordelar för en maximal smörjning och en lång motorlivslängd. En högeffektiv pump i oljesumpen förser vevaxeln och vevstaken med smörjmedel på dess bärande ytor.
 • Trycksmörjning med oljefilter: Trycksmörjning ger ett kontrollerat flöde av ren olja för lager och ger mindre slitage samt längre motorlivslängd. En högeffektiv pump i oljesumpen förser vevaxeln och vevstaken med smörjmedel på dess bärande ytor. Trycksmörjningssystemet är försett med ett optimalt oljefilter av typen spin-on.
 • Stänksmörjning: I stänksmörjning, fördelar en kugghjulsdriven skopa eller slungring i vevhuset olja till delar och förhindrar att smala passager täpps igen. På motorer med horisontella vevaxlar, sitter skopan fastsatt på vevstaken. Den hämtar upp olja från tanken och sprider den över lagerytorna då kolven rör sig genom cylindern. På motorer med vertikal vevaxel är ett roterande kugghjul med blad nedsänkt i olja och sprider smörjmedlet i vevhuset.

Mekanisk dekompressionsventil:

Anordning som låter en ventil stå något öppen under kompressionstakten för att frigöra kompressionstrycket i cylindern under start, och automatiskt återgår till normalt läge med hjälp av motorns centrifugalkrafter. Minskar kompressionskraften automatiskt för att ge en smidig, lätt start.

Ljuddämpare:

Utvecklad för mindre buller, högre prestanda och beständighet mot korrosion.

 • Lo-tone ljuddämpare: Ger lågt buller och god tonkvalitet.
 • Super Lo-tone ljuddämpare: Ger tystare drift med bättre tonkvalitet.
 • Performance-ljuddämpare: Minskar bullret avsevärt och ger exceptionell tonkvalitet.

Oljekapacitet (oz/ml):

Den rekommenderade oljevolymen för innehav, lagring eller förvaring av reservolja.

Oljepåfyllning:

Möjliggör kontroll och påfyllning av olja så att oljenivån inte blir för hög eller för låg.

Tanklock för minskad bränsleförångning (kol i locket):

Bränsletanklock som innehåller aktivt kol. Kol fungerar som ett absorptionsmedel och minskar utsläppet av bränsleånga från bränsletanken.

Startsystem:

 • Elstart: Använder en batteridriven motor för att starta motorn med en nyckel, brytare eller knapp. Problemfri start. Vrid bara nyckeln och kör.
 • Prime 'N Pull™-system: Kräver priming för att leverera bränsle direkt för att starta en motor. Levererar rätt mängd bränsle till systemet för tillförlitlig start.
 • Ready Start®-system: Känner automatiskt av motortemperaturen för att leverera rätt mängd bränsle till förgasaren. Kräver inte priming eller användning av choken. Dra bara för att sätta igång.
 • S2 Start Guarantee®: Vår personliga startgaranti. Om din motor inte startar inom de två första dragen reparerar vi den gratis.
 • Elstart: Använder en batteridriven motor för att starta motorn med en nyckel, brytare eller knapp. Problemfri start. Vrid bara nyckeln och kör.
 • Prime 'N Pull™-system: Kräver priming för att leverera bränsle direkt för att starta en motor. Levererar rätt mängd bränsle till systemet för tillförlitlig start.
 • Ready Start®-system: Känner automatiskt av motortemperaturen för att leverera rätt mängd bränsle till förgasaren. Kräver inte priming eller användning av choken. Dra bara för att sätta igång.
 • S2 Start Guarantee®: Vår personliga startgaranti. Om din motor inte startar inom de två första dragen reparerar vi den gratis.
 • Elstart: Använder en batteridriven motor för att starta motorn med en nyckel, brytare eller knapp. Problemfri start. Vrid bara nyckeln och kör.
 • Prime 'N Pull™-system: Kräver priming för att leverera bränsle direkt för att starta en motor. Levererar rätt mängd bränsle till systemet för tillförlitlig start.
 • Ready Start®-system: Känner automatiskt av motortemperaturen för att leverera rätt mängd bränsle till förgasaren. Kräver inte priming eller användning av choken. Dra bara för att sätta igång.
 • S2 Start Guarantee®: Vår personliga startgaranti. Om din motor inte startar inom de två första dragen reparerar vi den gratis.
 • Starkare gjuten vevaxel och kamaxel i gjutjärn:

  Ger ytterligare hållbarhet.

  TransportGuard™:

  Brytare infogad i bränslesystemet som när den vrids, stänger av motortändningen och bränsletillförsel till förgasaren. Motorn är skyddad mot att bränsle rinner in i vevhuset under transport av utrustning och säkerställer minskade driftsstopp för utrustningen samt lägre underhållskostnader

  Bruttomoment (Nm):

  Ett mått på den kraft som krävs för att få ett föremål att rotera. Kraft för att få jobbet gjort.

  Ventildesign:

  En mekanisk anordning med vilken flödet av vätska, gas eller löst bulkmaterial kan startas, avbrytas eller regleras med hjälp av rörliga delar som öppnas, stängs eller delvis blockerar en eller flera öppningar eller passager.

  • DOV® (Direct Overhead Valve, eller direktöverliggande ventiler): OHV-konfiguration med direkt aktivering av ventilerna genom ett unikt hävstångssystem. Den har färre rörliga delar som ger mindre vibrationer och slitage. Patenterad ny konstruktion som svarar bättre på pådrag, har lägre ljudnivå och mjukare gång.
  • OHV (Overhead Valve, eller överliggande ventiler): konfiguration av insugs- och avgasventiler placerad i topplocket ovanför kolvarna. Mer optimal prestanda för renare drift vid lägre temperatur, som ökar motorns livslängd och bränsleekonomi.
  • Sidventil: konfiguration med båda ventilerna sida vid sida i cylinderblocket, vanligen parallellt med cylinderloppet. Enkel och tillförlitlig med mindre allmänt underhåll.

  Vikt (lbs./kg):

  En standardmotors totalvikt.