Hur byter man en förgasarens pumpblåsa på små motorer?

 Byte av pumpblåsa av Briggs and Stratton

En pumpblåsa är viktig eftersom den hjälper till att fylla i rätt mängd bränsle i förgasaren. Den gör detta genom att dra bränsle genom bränsleledningen.

Du kan behöva fixa eller byta din pumpblåsa om:

 • den inte skapar rätt sug,
 • den har en spricka eller
 • inte skapar tryck när du trycker på den.

VARNING!: Läs alltid motorns och/eller utrustningens handbokinnan du startar, använder eller servar motorn eller maskinen för att undvika personskador eller skada på egendom. Bränsle och bränsleånga är mycket brandfarligt. Hantera alltid bränsle med yttersta försiktighet.

Besök en auktoriserad återförsäljare eller vänd dig till Briggs & Stratton med frågor om procedurer eller andra frågor. Hitta alla säkerhetsvarningar för motorn.

Ta bort pumpblåsan

 1. Tryck in pumpblåsans hålighet från bägge sidorna för att frigöra hållarflikarna.
 2. Bänd ut hållaren och demontera blåsan från dess sätesspår.
 3. Demontera pumpblåsans säte med en virknål eller annan typ av krok. Kula och fjäder kommer att falla ut. ANM.: Primerfjädern får inte sträckas, böjas eller komprimeras.
 4. Borttagning av pumpblåsan kan göras snabbt och enkelt med hjälp av vårt Verktyg för byte av pumpblåsa, artikelnummer 19461.

Hur man byter pumpblåsan

 1. Sätt primerfjädern och kulan i primerventilsloppet.
 2. Tryck in primersätet i loppet så att spåret på sätet är vänt utåt.
 3. Sätt in pumpblåsan i hållaren och fukta blåsans insida.
 4. Tryck in i primerurtaget och rikta upp låsflikarna med skårorna i urtaget.
 5. Tryck tills båda flikarna sitter tillbaka i låsskårorna.
 6. Installation av pumpblåsan kan förenklas med hjälp av vårt installationsverktyg för pumpblåsa med artikelnummer 19462.

Behöver hjälp fortfarande? Kontakta en Briggs & Stratton återförsäljare för att få hjälp.