Vilken decibelnivå har ett bärbart elverk?Vi mäter bullernivåerna från våra inverterelverk i PowerSmart Series™ vid 25 % belastning på sju meters avstånd i riktning från kontrollpanelsidan. Mätvärden vid denna belastning och detta avstånd:

  1.  P2000 : 59 dB(A)*
  2.  P3000 : 58 dB(A)*

Jämfört med traditionella campingelverk, är dessa inverterelverk tystare och erbjuder en jämnare effekt, vilket gör dem säkra för känslig elektronik. Inverterelverken i PowerSmart-serien har dessutom PowerSmart-läge, som automatiskt justerar motorns varvtal för att spara bränsle, fungera under en längre tid, och dämpa ljudnivän så mycket som möjligt. Hör skillnaden mellan P2000-invertern i PowerSmart-serien och ett traditionellt campingelverk.

Bullernivåer kan variera beroende på avstånd och plats. Diagrammet nedan visar i informationssyfte uppskattade, genomsnittliga decibelvärden för några andra vanliga ljudkällor:

 

Ljudkälla** dB(A) uppskattning†
Kylskåp 50
Klimatanläggning 50–75
Diskmaskin 55–70
Dammsugare 60–85
TV-ljud 70
Toalettspolning 75–85
Dörrklocka, telefonringsignaler 80
Stark trafik, bullrig restaurang 85
Gråtande baby, lövblåsare 110
Jetplan (vid landnings/startbana) 120

* Ljudnivåer kan variera beroende på avstånd och läge – uppmätt vid ¼ belastning på 7 meter från kontrollpanelens sida.
** Mätningsinformation, dvs närhet och plats till källa, är inte noterade vid källan och får inte vara lika med 7 meter.
† "Vanliga bullernivåer i miljön." Center for Hearing and Communication. N.p., n.d. Webben. 27 jan. 2015. 
http://chchearing.org/noise/common-environmental-noise-levels