Hur kan jag hitta artikelnummer för reservdelar till motorn? Lär dig hur man hittar artikelnumren du behöver för att beställa motorreservdelar för din Briggs & Stratton utrustning. Du kan läsa igenom hela processen eller hoppa till det avsnitt som är mest relevant för dig.

Var kan jag hitta min motors reservdelsnummer?
Hitta motorns serviceartikelnummer i den illustrerade reservdelslistan
Min motordel har mer än ett serviceartikelnummer
Hur beställer jag reservdelar till min motor och vad ingår i min beställning?
 

Var kan jag hitta min motors artikelnummer?

Du kan hitta din Briggs & Stratton motors artikelnummer i din motors Sprängskiss (IPL).

För att ladda ner och visa den korrekta sprängskissen och bestämma korrekta artikelnummer för din specifika motor, behöver du Hitta modellnumret på din motor (Exempel: 12H702-0505-E1). Motorer byggda före 1965 kan använda modellnumret och de första 4 siffrorna i serienumret.
 

Hitta motorns serviceartikelnummer på sprängskissen

Siffrorna bredvid delillustrationerna i våra illustrerade reservdelslistor kallas Referensnummer. Dessa nummer består av en till fyra siffror i följd som beror på komponenten. Referensnumret används för att hitta det specifika serviceartikelnumret (vanligtvis sex siffror) som du behöver för att beställa reservdelar för motorreparation.
•Anm.: För att förtydliga, kombinerar exemplet nedan delens illustration och artikelnummer i en lista sida vid sida. De flesta av de illustrerade reservdelslistorna kommer att kräva att du skrollar ner förbi sidorna med illustrationer för att hitta serviceartikelnumren.
 

Hitta reservdelsnummer för Briggs & Stratton motorer

Min motordel har flera serviceartikelnummer

I många fall kan en motor ha flera serviceartikelnummer som är specifika för typnummer och/eller kodnummer. Om du inte hittar ditt specifika typnummer bredvid något av serviceartikelnumren, skulle rätt motordelsnumret motsvara det första (original) serviceartikelnumret som anges under det referensnumret.

Hitta reservdelsnummer för Briggs & Stratton motorer

Den enda tillfället när det korrekta motordelsnumret inte motsvarar det gällande numret på serviceartikeln är om kodnumret också behövs för att identifiera det korrekta serviceartikelnumret.

Hitta reservdelsnummer för Briggs & Stratton motorer

Hur beställer jag reservdelar till min motor och vad ingår i beställningen?

Motordelar är också tillgängliga lokalt från en Briggs & Stratton auktoriserad återförsäljare. Din Briggs & Stratton auktoriserade återförsäljare har alla uppgifter om motor- och utrustningsgaranti, bytesmotorer, korta block, delar, priser, service/reparation, specifikationer etc.

I din beställning av motordelar, kommer du att få alla motordelarna illustrerade i ett schema med referensnummer. I exemplet ovan skulle referensnummer "90" omfatta alla reservdelar som visas i schemat (ref. 976, 913, 106, 394, 163, etc.). Referensnummer "90" skulle då motsvara serviceartikelnummer "790206" som sedan skulle användas för beställningsändamål.