Hur hittar jag Briggs & Strattons motorspecifikationer?Vid reparation eller underhåll av en gräsklipparmotor kan du behöva specifika delar och specifikationer för din utrustning.

Du måste ha tillgång till den lilla motorns modellspecifikation om du frågar:

  • Vilken typ av olja behövs till min motor?
  • Vad är rätt ventilspel för min lilla motor?
  • Vilket åtdragningsmoment gäller för motorns topplocksbultar?
  • Vilken typ av bensin ska jag använda i min gräsklippare?
  • Vilka delar behöver jag för att byta en horisontell eller vertikal motoraxel?

Grundläggande specifikationer för små motorer, t.ex åtdragningsmoment, bränsle, typ av olja, filter eller cylinderinformation finns på produktsidorna för motorer till snöslungorgräsklippare, åkgräsklippare eller industrimotorer.

Fullständiga specifikationer finns i motorns reparationshandbok (Sök reparationshandbok efter modellnummer). Med hjälp av den lilla motorns modellnummer hittar du även grundläggande specifikationer som ventilinställning, cylinderdiameter, slaglängd osv.

Specifikationer för små motorer av Briggs & Stratton

För allmän vägledning, innehåller vår bytesmotorskatalog PDF (stor fil - 38 MB) alla våra bytesmotorer. I guiden finns motorernas mått, specifikationer och andra användbara måttuppgifter, nummer osv.

ANM.: Motorerna i denna katalog är avsedda för många olika typer av utrustning och är INTE nödvändigtvis exakt samma motor som för närvarande finns på din utrustning eller den som du planerar att köpa.

Om du vill byta ut en befintlig motor så se till att  utbytesmotorn kommer att passa och fungera tillfredsställande med nuvarande användning, genom att rådfråga en lokal Briggs & Stratton återförsäljare.

Hur motorers nominella effekter fungerar

När du börjar förstå hur motorspecifikationer fungerar, är det viktigt att notera att klassificeringen av bruttoeffekt för enskilda modeller av bensinmotorer är gjord i enlighet med SAE:s (Society of Automotive Engineers) kod J1940 (Klassificeringsförfarande av effekt och vridmoment för små motorer), och klassificeringsresultat har erhållits och korrigerats i enlighet med SAE J1995 (Revision 2002-05).

  • Vridmomentsvärden är erhållna vid 2 600 rpm
  • Hästkraftsvärden är erhållna vid 3 600 rpm
  • Den faktiska bruttomotoreffekten kommer att vara lägre och påverkas av bland annat omkringliggande driftsförhållanden och variationer mellan olika motorer

Både med tanke på det breda utbud av produkter på vilka motorer är placerade och de olika miljöfrågor som gäller för användning av utrustningen, kommer bensinmotorn inte att utveckla den nominella bruttoeffekten när den används i en viss kraftutrustningsenhet (faktisk ”på-plats” eller nettoeffekt).

Denna skillnad beror på en mängd olika faktorer, inklusive, men inte begränsat till, motorkomponenter (luftfilter, avgassystem, laddning, kylning, förgasare, bränslepump, etc.), begränsningar i tillämpningen, omgivande driftsförhållanden (temperatur, luftfuktighet, höjd över havet), och motor-till-motor variabilitet.

På grund av tillverknings- och kapacitetsbegränsningar kan Briggs & Stratton byta till en motor med högre nominell effekt för denna motorserie.