Hur mäter jag Briggs & Strattons motoreffekt?Det finns två sätt som du kan använda för att mäta en motors effekt:

  • hästkraft
  • bruttomomentvärde

Få reda på hur vi skiljer mellan de två typerna och var du finner din motors hästkrafts- eller vridmomentsvärde.

Vad är skillnaden mellan motorns effekt och vridmoment?

Med Briggs & Stratton små motorer för gågräsklippare, högtryckstvättar, jordfräsar och andra specifika tillämpningar, används bruttovridmomentet som mått på motoreffekten istället för hästkrafter.

Hästkrafter har traditionellt använts som mått på motoreffekt i dessa tillä’mpningar men vridmomentsvärden inte något nytt för motorer. Bruttovridmomentet är den direkta vridande kraft som krävs för att rotera ett blad eller pump i ett givet ögonblick. Vridmomentet är med andra ord ett mått på den vridande kraft som en maskin kan producera, dvs. exakt vad en gågräsklippare gör när den klipper gräs eller en högtryckstvätt när den pumpar vatten, och ett lämpligare sätt att beskriva en motors förmåga eller arbetskapacitet.

Hästkraft används dock fortfarande som mått på effekten hos våra större motorer. Dessa modeller används ofta i t.ex. åkgräsklippare som kan kräva att kraft överförs till flera funktioner på utrustningen (t.ex. transmission, drivhjul, hydraulik osv.).

Var kan jag hitta min Briggs & Stratton motors hästkrafts- och vridmomentsklassificering?

Du kan hitta bruttohästkrafter eller vridmomentsvärde märkta på din motor.

För att hitta en motors hästkrafter, leta efter ett nummer med ”HP(hk)” eller ”cc.”

Om du är osäker på brutto vridmoment eller antal hästkrafter hos din motor, vänligen kontakta vår Briggs & Stratton Svarscenter via e-post eller telefon (800) 444-7774 (08.00 - 17.00 CST) med din Motormodell, typ- och kodnummer, och vi kommer att vara glada över att hjälpa dig.

För ytterligare information om motorns hästkrafter eller vridmomentsvärde, vänligen se vår "Att bättre förstå vridmomentet" video nedan:

Information om klassificering av motoreffekt

Nominell effekt: Den nominella bruttoeffekten för enskilda bensinmotormodeller märks i enlighet med SAE:s (Society of Automotive Engineers) kod J1940, Procedur för effekt- och vridmomentsklassning av motorer, och klassas i enlighet med SAE J1995. Vridmoment mäts vid 2 600 rpm för de motorer som är märkta med ”rpm” och 3 060 rpm för alla andra motorer. Effekten mäts vid 3 600 rpm. Bruttoeffektkurvorna kan ses på www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Nettoeffekten mäts med avgassystem och luftrenare monterade, medan bruttoeffekten mäts utan. Den faktiska bruttomotoreffekten kommer att vara högre än nettomotoreffekten och påverkas av, bland annat, omkringliggande driftsförhållanden och variationer mellan olika motorer. Med tanke på det stora utbudet av produkter med motorer, uppnår inte alltid bensinmotorn den fulla nominella bruttoeffekten vid användning i en viss typ av kraftutrustning. Denna skillnad beror på ett flertal faktorer, exempelvis de olika motordelarna (luftrenare, avgassystem, laddning, kylning, förgasare, bränslepump osv.), applikationsbegränsningar, omgivande driftsförhållanden (temperatur, luftfuktighet, höjd) och variationer mellan olika motorer. På grund av tillverknings- och kapacitetsbegränsningar kan Briggs & Stratton ersätta en motor med högre nominell effekt för denna motor.