Utsläppsrelaterade instruktioner för installation av motorerFör alla Briggs & Strattons bensindrivna motorer

OBS!

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner vid installation av en certifierad motor på utrustning som inte är avsedd att köras på väg är ett brott mot federal lag (40 CFR 1068.105(b)), och kan leda till böter eller andra straffpåföljder enligt ”Clean Air Act”.

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION

DATAETIKETT FÖR UTSLÄPPSKONTROLL

Om du installerar motorn på ett sätt som gör motorns avgasreningsinformationsetikett svår att läsa under normalt motorunderhåll, måste du placera en kopia av etiketten på utrustningen, som beskrivet i 40 CFR 1068.105.

EMISSION CONTROL INFORMATION LABEL

If you install the engine in a way that makes the engine's emission control information label hard to read during normal engine maintenance, you must place a duplicate label on the equipment, as described in 40 CFR 1068.105.

FÖRBUD

Ta inte bort åtkomstskydden på tomgångsblandningen (om sådana finns). Observera att fel på grund av att de tas bort inte täcks av vår garanti.

KOPENSATION FÖR HÖG HÖJD

När motorn körs på höjd över ca 900 m bör du montera ett munstycke som kompenserar för den höga höjden. Kontakta en auktoriserad Briggs & Stratton återförsäljare för rätt kompensationsmunstycke för hög höjd.

KONTROLLSYSTEM FÖR UTSLÄPP GENOM AVDUNSTNING

Föreskrifter för utsläpp genom avdunstning, har varit i kraft i Kalifornien sedan 2006 och kan hittas i ”California Code of Regulations”, artikel 1, kapitel 15, avdelning 3, underavdelning 13 och ytterligare information kan hittas på webbplatsen i Kalifornien: http://arbis.arb.ca.gov/msprog/offroad/sore/sorectp/sorectp.htm

EPA-kontrollförordningar (US Environmental Agency) om utsläpp genom avdunstning, i kraft sedan den 1 januari 2011, omfattar krav på bränsleledningars genomtränglighet för alla motorer såsom angett i 40 CFR del 90.127 och 1060.102.

För modellåret 2011 och för klass-2 motorer (225 cc och större), finns ytterligare kontrollkrav gällande avdunstning i 40 CFR del 1054.112 och del 1060. Om ett B&S bränslesystem levereras med motorn och den är specificerad för försäljning i USA, krävs ingen ytterligare certifiering. Om motorn är köpt utan ett bränslesystem, måste utrustningstillverkaren få systemet certifierat av EPA. Ytterligare information finns på EPA:s webbplats: http://www3.epa.gov/otaq/index.htm

Anm.: det finns olika undantag för småföretag, tillämpningar för kallt väder och andra specifika situationer. Se efter i förskrifterna för ytterligare information.

Rekommendationer för installation av en bränsleledning med låg genomtränglighet inkluderar följande:

Anslutningar

  • Anslutningar av SAE J 1231-typ rekommenderas. Andra utformningar av ändanslutningar kan användas, förutsatt att tillräckligt skydd mot läckage och avdragningseffekt upprätthålls.

Klämmor
  • Fastsättning av slangen till anslutningen med en lämplig slangklämma med konstant spänning, eller fjäderklämmor rekommenderas. Klämmans vridmoment bör vara det som anges av klämmans tillverkare. Undvik användning av klämmor som kan skära in i slangen och undvik fastsättning av slangen direkt över en hulling på anslutningen.
  • Om en slangklämma inte används, måste man se till att slangen inte kan lossna från anslutningen under användning och att alla tätnings-, avdragnings- och hållbarhetskrav är uppfyllda.

Smörjmedel

  • Se bränsleslangens tillverkarinstruktioner för vägledning om val av smörjmedel.