Vilket är det uppmätta CO2-utsläppsvärdet för min motor?


13  Oktober 2022

Bästa kund:

I enlighet med artikel 43 i förordning 2016/1628 gör Briggs & Stratton det uppmätta CO2-värdet så som bestämts under EU-godkännandeprocessen tillgängligt för dig.  Du ska kommunicera detta värde till slutanvändaren tillsammans med följande meddelande.

(Meddelande angivet i bilaga XIV 2017/654)

”Denna CO2-mätning är resultatet av tester av en (huvud-)motor som är representativ för motortypen (motorfamiljen) under en fast testcykel i laboratoriemiljö. Den ska varken underförstått eller uttryckligen ses som någon garanti för en viss motors prestanda.”


Briggs & Stratton CO2 EU steg V