Kan jag använda E10-bensin i min Briggs & Stratton-motor?Alla Briggs & Stratton motorer kan använda upp till och med 10 % etanolbensin.

Använd alltid ren, färsk, blyfri bensin med ett oktantal på minst 77 för sidventilsmotorer eller minst 85 för toppventilsmotorer. Vi rekommenderar att du använder Briggs & Stratton Fuel Fit®-bensinstabilisator för att hålla bränslet färskt och rent.

Öka doseringen med 25 % om du använder E10-95-bensin.

Köp inte mer bränsle än vad som kan användas inom 30 dagar. Detta säkerställer att bränslet alltid är färskt och att dess flyktighet matchar årstiden. Blanda inte bensin med olja.

Vi rekommenderar starkt att du INTE använder bensin som innehåller mer än 10 % etanol (E10) i blandningen eller bensin som innehåller metanol.