Power Portal Integritets- och cookiemeddelande

Senast uppdaterad: 15 december 2017


Briggs & Stratton, LLC (”Briggs & Stratton”) tar din integritet på allvar. Vi vill att du ska veta hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter.

Detta integritetsmeddelande förklarar:

 1. vilka personuppgifter vi samlar in
 2. vad vi använder de insamlade uppgifterna till
 3. hur vi delar uppgifterna
 4. hur vi skyddar dina uppgifter
 5. hur länge vi sparar dina uppgifter
 6. dina val gällande dina personuppgifter
 7. uppgifter som är specifika för ditt område

Integritetsmeddelandet gäller endast personuppgifter som vi kan samla in på hemsidan www.thepowerportal.comeftersom den ibland kan modifieras, förflyttas, och/eller omdirigeras (“Power Portal”).

Om du inte vill att vi ska hantera dina personuppgifter på det sätt som anges i detta integritetsmeddelande bör du avstå från att använda Power Portal. Personuppgifter är uppgifter som rimligen skulle kunna användas för att identifiera dig personligen, t.ex. ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

a. Data som du ger oss

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt delar med oss via Power Portal. Vi samlar t.ex. in uppgifter när du skapar ett konto eller fyller i en begäran på Power Portal.

De uppgifter vi samlar in kan inkludera:

 • Distributörer, OEM-tillverkare och leverantörer: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord
 • Återförsäljare: återförsäljarens namn, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord
 • Leverantörer: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord
 • Tekniker: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, testresultat från prov på Power Portal, användarnamn och lösenord
 • Instruktörer: namn, e-postadress, utbildningsinstitutionens namn, telefonnummer, användarnamn och lösenord
 • Yrkeselever: namn, e-postadress, användarnamn och lösenord

b. Uppgifter som vi samlar in via teknik på Power Portal

Vi samlar in uppgifter med hjälp av teknik för att kunna ge dig bättre service. När du besöker och använder Power Portal samlar Briggs & Stratton in uppgifter om hur du interagerar med Power Portal. Härnedan beskriver vi några av de metoder vi använder för att samla in uppgifter med hjälp av teknik.

När du besöker Power Portal samlar vi in din enhetsidentifieringskod, webbläsardata och internetprotokolladress (IP-adress). En IP-adress förknippas ofta med den portal du använde för att ansluta till internet, t.ex. din internetleverantör (ISP), ditt företag, din förening eller ditt universitet. En IP-adress kan visa din internetleverantör eller det geografiska område där du befinner dig, men vi kan inte avgöra din identitet baserat enbart på din IP-adress.

När du loggar in på ditt konto på Power Portal kopplar vi din aktivitet på Power Portal till ditt konto. Vi följer t.ex. kanske vilka manualer du laddar ner och anknyter den informationen till ditt namn, dina inloggningsuppgifter och andra personuppgifter förknippade med ditt konto.

c. Använder vi cookies?

Ja. Cookies är små filer som en hemsida eller dess operatör för över till hårddisken på din dator via din webbläsare. De gör att hemsidans eller operatörens system kan känna igen din webbläsare och fånga in och komma ihåg vissa uppgifter. Vi använder cookies för att hjälpa oss att förstå och spara dina önskemål för framtida besök på Power Portal. När du t.ex. kommer tillbaka till Power Portal efter att ha loggat in ger cookies information så att Power Portal kommer ihåg vem du är.

Du hittar mer information om cookies på www.allaboutcookies.org och www.youronlinechoices.eu.

Cookies vi använder och varför vi använder dem:

På Power Portal använder vi bara sessionscookies från första part. Sessionscookies ligger kvar på din enhet tills du stänger din webbläsare, då de raderas automatiskt. Cookies från första part är cookies som placerats av den part som driver hemsidan snarare än en tredje part. Bara Briggs & Stratton placerar cookies på Power Portal.

Vi använder två sorters cookies efter funktion på Power Portal:

 • Nödvändiga cookies: Strikt nödvändiga cookies som behövs för hemsidans funktioner eller för att utföra tjänster som en användare har begärt. Vi använder t.ex. en cookie som kommer ihåg att du har loggat in på Power Portal tills du loggar ut igen.
 • Analytiska cookies: Cookies som samlar in information om hur användare använder en hemsida, t.ex. vilka sidor som får flest besök och om besökarna får felmeddelanden från sidorna.

Avvisa cookies via inställningarna i webbläsaren:

Hjälpmenyn i menyfältet på de flesta webbläsare talar om hur man förhindrar att webbläsaren accepterar nya cookies, hur man får webbläsaren att meddela när man får en ny cookie och hur man inaktiverar cookies helt och hållet. För mer information om hur man avvisar cookies med hjälp av webbläsarens inställningar, gå till www.allaboutcookies.org.

Observera att om du avvisa cookies i webbläsarens inställningar kan du inte använda Power Portal eftersom tillgång till portalen kräver att en cookie placeras på din enhet för att komma ihåg att du är inloggad. Dessutom kan avvisande av cookies via webbläsarens inställningar få webbläsaren att avvisa cookies från alla hemsidor, och inte bara Power Portal.

Webbläsarinställningen ”Spåra inte”

Vi stöder inte webbläsarinställningen Spåra inte (Do Not Track, DNT). DNT är en inställning som kan göras i webbläsaren och som talar om för hemsidor som du besöker att du inte vill att de ska samla in dina personuppgifter.

Vi spårar inte dina aktiviteter online på tredje parts hemsidor eller onlinetjänster. Vi spårar dock dina aktiviteter på Power Portal över en längre tid medan du är inloggad. Om du t.ex. gör ett teknikerprov på Power Portal kommer portalen ihåg att du har gjort det provet.

d. Uppgifter som du ger till en tredje part

Power Portal inkluderar länkar från portalen till hemsidor eller applikationer som drivs av tredje part (”tredjepartshemsidor”). Briggs & Stratton kontrollerar inte tredjepartshemsidor och är inte ansvariga för information som de kanske samlar in. Tredjepartshemsidors insamling av uppgifter styrs av deras integritetspolicy. Det är ditt val att besöka en tredjepartshemsida. Vi rekommenderar att du läser deras integritetspolicy om du väljer att göra det.

2. VAD VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER TILL

Vi använder de insamlade uppgifterna till att erbjuda tjänster till Power Portals användare och till att förbättra din upplevelse på portalen. Här är några exempel:

 • att förbättra Briggs & Strattons produkter och tjänster
 • att besvara frågor och återkoppling
 • att bedriva forskning och analys
 • marknadsföring av och reklam för produkter och tjänster
 • att fortlöpande utvärdera och förbättra användarnas upplevelse online
 • intern administration av hemsidan och relaterade funktioner
 • nätverks- och informationssäkerhet
 • att hantera klagomål
 • att förebygga bedrägeri

3. HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. I det följande anger vi en del av de sätt som vi delar dina uppgifter på:

 • Tredjepartsoperatörer: Vi kanske delar dina personuppgifter med tredjepartsoperatörer för att hjälpa oss att leverera tjänster till dig. Vi kan t.ex. uppge dina personuppgifter till en advokat när vi erhåller juridisk rådgivning. Vi kräver att dessa tredjepartsoperatörer i skriftligt avtal ger liknande garantier för dina personuppgifter som de vi ger.
 • Närstående bolag: Till närstående bolag, t.ex. modermoderbolag, moderbolag och/eller dotterföretag, i syften som inkluderar att ge affärskontaktinformation till lokala dotterbolag.
 • Obligatoriska offentliggöranden: Vi kanske måste dela personlig information som svar på domstolsbeslut, stämning, begäran om civilrättslig bevisupptagning, annan juridisk process eller i enlighet med andra juridiska krav.
 • Laglig efterlevnad och skydd: Vi kan tillkännage kontouppgifter och andra personuppgifter om vi anser att tillkännagivande är nödvändigt för att följa lagen, rapportera misstänkta brottsliga handlingar eller skydda Briggs & Strattons, våra användares samt andras rättigheter, egendom och säkerhet. Detta innefattar utbyte av personuppgifter med andra företag och organisationer som skydd mot bedrägerier och för att minska kreditrisken.
 • Bolagstransaktioner: Vi förbehåller oss rätten att tillkännage och överföra dina uppgifter, inklusive dina personuppgifter:
  • till en framtida ägare, delägare eller operatör av Power Portal eller efterföljande databas.
  • i samband med företagssammanslagning, konsolidering, konkurs, försäljning av väsentligen alla våra medlemskapsintressen och/eller tillgångar eller annan bolagsförändring, inklusive till potentiella köpare.

Briggs & Stratton delar inte dina personuppgifter med tredje part så att de kan använda dem till att marknadsföra sina produkter och tjänster till dig.

EFTERLEVNAD AV CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (LAGEN OM SKYDD AV BARNS INTEGRITET ONLINE)

Vi samlar inte in personuppgifter från någon som är yngre än 13 år. Power Portal riktar sig till de som är minst 13 år eller äldre. Om du är under 13 är du inte berättigad att använda Power Portal. Om ett land inför en högre ålder för skydd av ungdomars integritet online kommer vi inte att samla in uppgifter från minderåriga yngre än minimiålderskravet i det landet.

4. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är säkra och hanteras på ett konfidentiellt sätt. Vi har tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller obehörigt tillkännagivande samt olämplig användning.

Tillgång till dina personuppgifter är t.ex. förbjuden på våra kontor. Endast anställda som behöver personuppgifter för att utföra en viss arbetsuppgift (t.ex. en kundtjänstrepresentant) ges tillgång till personuppgifter. Anställda med tillgång till personuppgifter ges regelbunden utbildning och uppdaterad information om vår säkerhets- och integritetspraxis.

Det är viktigt att du skyddar dig mot obehörig åtkomst av ditt lösenord och din dator. Var noga med att logga ut från ditt konto eller att stänga din webbläsare när du har avslutat ditt besök på Power Portal.

Observera att trots våra rimliga ansträngningar så är ingen säkerhetsåtgärd perfekt eller ogenomtränglig, så vi kan inte garantera att dina personuppgifter är säkra.

5. HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER

Vi sparar dina uppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller som behövs för att kunna erbjuda dig tjänster, uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och driva igenom våra avtal. Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter såsom anges i avsnittet ”Dina val gällande dina personuppgifter” här nedanför.

6. DINA VAL GÄLLANDE DINA PERSONUPPGIFTER

Du kan logga in på ditt konto för att komma åt och uppdatera personuppgifterna i din profil. Du kan dessutom också kontakta kundtjänst på (800) 444-7774 (endast USA) eller skicka oss ett webbmeddelande här: webmaster@thepowerportal.comför att komma åt, korrigera och radera dina personuppgifter.

7. UPPGIFTER SOM ÄR SPECIFIKA FÖR DITT OMRÅDE

a. Meddelande till användare utanför USA

Personlig information som samlas in via Power Portal laddas ner på en server som underhålls av Briggs & Stratton. Briggs & Stratton ligger på 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222 i USA. Briggs & Stratton kan använda dina personuppgifter i de syften som anges i avsnittet ovan med rubriken ”Vad vi använder de insamlade personuppgifterna till” och uppge dem till tredje part i enlighet med det ovanstående avsnittet ”Hur vi delar dina personuppgifter”.

Briggs & Stratton kommer att efterleva en begäran att utöva individuella datarättigheter i enlighet med gällande lag. Du kan kontakta vår juridiska avdelning på legaldept@basco.com eller rikta dina integritetsrelaterade förfrågningar till privacy@basco.com för att begära att utöva dina datarättigheter.

b. Meddelande till användare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”enskilda EU-medborgare”) är inte enligt lag skyldiga att uppge personuppgifter till Power Portal. I vissa fall är återförsäljare kontraktsbundna att uppge personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter att uppge korrekt information för garantivillkor och andra steg som krävs för att sälja och underhålla Briggs & Strattons produkter och tjänster. Det är nödvändigt att uppge personuppgifter för att öppna ett konto och få tillgång till Power Portal. Du måste också uppge personuppgifter för att beställa produkter och tjänster via Power Portal, göra prov på dina tekniska kunskaper på Power Portal och få tillgång till andra resurser på Power Portal. Briggs & Stratton använder inte enskilda EU-medborgares personuppgifter som skickas via Power Portal till automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

Briggs & Stratton behandlar dina personuppgifter med ditt godkännande och för sina legitima intressen, inklusive följande:

 • intern administration av hemsidan och relaterade funktioner
 • nätverks- och informationssäkerhet
 • förhindrande av bedrägeri
 • anmälan av misstänkta brottsliga aktiviteter
 • efterlevnad av lag eller för att skydda Briggs & Strattons, våra användares och andras rättigheter, egendom eller säkerhet

Personlig information som samlas in via Power Portal överförs till våra servrar som upprätthålls av Briggs & Stratton i USA och faller under amerikansk lagstiftning. Europeiska rådet har inte utfärdat fastställande om att USA garanterar en tillfredsställande nivå av skydd för personuppgifter.

Enskilda EU-medborgare har rätten att komma åt sina personuppgifter som har samlats in av Power Portal och att begära att Briggs & Stratton uppdaterar, korrigerar eller raderar deras personuppgifter på Power Portal enligt vad som anges i gällande lagstiftning. Enskilda EU-medborgare har också rätten att invända mot, eller begränsa, Briggs & Strattons bearbetning av deras personuppgifter.

Rätt att invända mot bearbetning för direktmarknadsföring eller legitima intressen:

Enskilda EU-medborgare har också rätten att invända mot bearbetning av deras personuppgifter för Briggs & Strattons direktmarknadsföring eller legitima intressen.

Enskilda EU-medborgare har också rätten till dataportabilitet gällande deras personuppgifter. Med vissa begränsningar tillåter rätten till dataportabilitet enskilda EU-medborgare att inhämta från Briggs & Stratton, eller att be Briggs & Stratton att skicka till en tredje part, en digital kopia av de personuppgifter som de har angett på Power Portal. Enskilda EU-medborgares rättigheter till sina personuppgifter inkluderar deras rätt att få en kopia på alla, eller delar av, personuppgifterna i Briggs & Strattons ägo så länge som Briggs & Strattons uppgivande av dessa personuppgifter inte har en negativ inverkan på andras rättigheter och friheter.

Enskilda EU-medborgare kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta privacy@basco.com. Briggs & Stratton kommer att besvara sådan begäran i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Enskilda EU-medborgare har också rätten att lämna in klagomål hos relevant dataskyddsmyndighet om de anser att deras personuppgifter har bearbetats i brott mot gällande dataskyddslagstiftning.

Enskilda EU-medborgare kan, när som helst, använda ovanstående kontaktinformation för att dra tillbaka sitt samtycke till bearbetning av deras personuppgifter när Briggs & Stratton kräver deras samtycke som juridisk grund för bearbetning av deras personuppgifter. Varje tillbakadragande sker endast med framtida verkan, och Briggs & Stratton kommer fortsatt att behålla de uppgifter som enskilda EU-medborgare uppger innan de drar tillbaka sitt samtycke så länge som det tillåts i gällande lagstiftning.

c. Meddelande till användare i den amerikanska delstaten Kalifornien

EFTERLEVNAD AV CALIFORNIA ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT/YOUR CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS

Personer bosatta i Kalifornien som använder Power Portal kan begära att vi tillhandahåller viss data rörande vårt offentliggörande av dina personuppgifter till tredje part för deras direktmarknadsföringssyften. Du kan lämna in en sådan begäran via brev till: Briggs & Stratton, Attention: Legal Department, Senior Counsel Employment Law, 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222, USA.

FRÅGOR

Om du har frågor om detta integritetsmeddelande kommer vi att göra vårt bästa för att besvara dem snabbt. Kontakta oss här:

E-post: privacy@basco.com

Postadress:
Briggs & Stratton, LLC
Att: Legal Department, Senior Counsel Employment Law
12301 W. Wirth Street
Wauwatosa, Wisconsin 53222
USA

UPPDATERINGAR TILL INTEGRITETSMEDDELANDET

Om vi ändrar detta integritetsmeddelande kommer vi att lägga upp dessa ändringar på den här sidan och uppdatera ovanstående datum för ändring av integritetsmeddelandet. Om vi gör påtagliga ändringar i det här integritetsmeddelandet på ett sådant sätt att det påverkar hur vi använder eller offentliggör dina personuppgifter kommer vi att meddela dig genom att lägga upp ett framträdande meddelande om sådana ändringar innan vi gör dem samt genom att ange det datum då ändringarna blir giltiga.

Power Portal
Integritets- och cookiemeddelande

Senast uppdaterat 2017-12-15


Briggs & Stratton, LLC (”Briggs & Stratton”) tar din integritet på allvar. Vi vill att du ska veta hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter.

Detta integritetsmeddelande förklarar:

 1. Vilka personuppgifter vi samlar in
 2. De ändamål för vilka vi använder uppgifterna
 3. Hur vi delar uppgifterna
 4. Hur vi skyddar dina uppgifter
 5. Hur länge vi lagrar dina uppgifter
 6. Dina val gällande dina personuppgifter
 7. Uppgifter som är specifika för ditt område

Detta integritetsmeddelande gäller endast personuppgifter som vi samlar in på webbplatsen www.thepowerportal.com även i dess ändrade lydelse, om den flyttats, och/eller omdirigerats (”Power Portal”).

Om du inte vill att vi ska hantera dina personuppgifter på det sätt som anges i detta integritetsmeddelande bör du avstå från att använda Power Portal. Personuppgifter är uppgifter som rimligen skulle kunna användas för att identifiera dig personligen, t.ex. ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

1. Vilka personuppgifter vi samlar in

a. Uppgifter som du ger oss

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt delar med oss via Power Portal. Vi samlar t.ex. in uppgifter när du skapar ett konto eller fyller i en begäran på Power Portal.

De uppgifter vi samlar in från dig kan inkludera:

 • Distributörer, OEM-tillverkare och leverantörer: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord
 • Återförsäljare: återförsäljarens namn, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord
 • Leverantörer: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord
 • Tekniker: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, testresultat från prov på Power Portal, användarnamn och lösenord
 • Instruktörer: namn, e-postadress, utbildningsinstitutionens namn, telefonnummer, användarnamn och lösenord
 • Elever som går en yrkesutbildning: namn, e-postadress, användarnamn och lösenord

b. Uppgifter som vi samlar in via teknik på Power Portal

Vi samlar in uppgifter med hjälp av teknik för att kunna ge dig bättre service. När du besöker och använder Power Portal samlar Briggs & Stratton in uppgifter om hur du interagerar med Power Portal. Härnedan beskriver vi några av de metoder vi använder för att samla in uppgifter med hjälp av teknik.

När du besöker Power Portal samlar vi in din enhetsidentifieringskod, webbläsardata och internetprotokolladress (IP-adress). En IP-adress förknippas ofta med den portal du använde för att ansluta till internet, t.ex. din internetleverantör (”ISP”), ditt företag, din förening eller ditt universitet. En IP-adress kan visa din internetleverantör eller det geografiska område där du befinner dig, men vi kan inte avgöra din identitet baserat enbart på din IP-adress.

När du loggar in på ditt konto på Power Portal kopplar vi din aktivitet på Power Portal till ditt konto. Vi kan t.ex. spåra vilka manualer du laddar ner och koppla den informationen till ditt namn, dina inloggningsuppgifter och andra personuppgifter förknippade med ditt konto.

c. Använder vi cookies?

Ja. Cookies är små filer som en hemsida eller dess operatör för över till hårddisken på din dator via din webbläsare. De gör att hemsidans eller operatörens system kan känna igen din webbläsare och fånga in och komma ihåg vissa uppgifter. Vi använder cookies för att hjälpa oss att förstå och spara dina önskemål för framtida besök på Power Portal. När du t.ex. kommer tillbaka till Power Portal efter att ha loggat in ger cookies information till Power Portal så att Power Portal minns vem du är.

Du hittar mer information om cookies på www.allaboutcookies.org och www.youronlinechoices.eu.

Cookies vi använder och varför vi använder dem:

På Power Portal använder vi bara sessionscookies från första part. Sessionscookies ligger kvar på din enhet tills du stänger din webbläsare, då de raderas automatiskt. Cookies från första part är cookies som placerats av den part som driver hemsidan snarare än en tredje part. Endast Briggs & Stratton placerar cookies på Power Portal.

Vi använder två sorters cookies efter funktion på Power Portal:

 • Väsentliga cookies: Dessa cookies är väsentliga för webbplatsens funktioner eller för utförandet av tjänster som en enskild användare har begärt. Vi använder t.ex. en cookie som minns att du har loggat in på Power Portal tills du loggar ut igen.
 • Analyscookies: Cookies som samlar in information om hur användare använder en hemsida, t.ex. vilka sidor som får flest besök och om besökarna får felmeddelanden från sidorna.

Avvisa cookies via inställningarna i webbläsaren:

Hjälpmenyn i menyfältet på de flesta webbläsare talar om hur man förhindrar att webbläsaren accepterar nya cookies, hur man får webbläsaren att meddela när man får en ny cookie och hur man inaktiverar cookies helt och hållet. För mer information om hur man avvisar cookies med hjälp av webbläsarens inställningar, gå till www.allaboutcookies.org.

Observera att om du avvisar cookies via webbläsarens inställningar kan du inte använda Power Portal eftersom tillgång till portalen kräver att en cookie placeras på din enhet för att komma ihåg att du är inloggad. Dessutom kan avvisande av cookies via webbläsarens inställningar få webbläsaren att avvisa cookies från alla hemsidor och inte bara från Power Portal.

Webbläsarinställningen ”Spåra inte”

Vi stöder inte webbläsarinställningen Spåra inte (Do Not Track, DNT). DNT är en inställning som kan göras i webbläsaren och som talar om för hemsidor som du besöker att du inte vill att de ska samla in dina personuppgifter.

Vi spårar inte dina aktiviteter online på tredje parts hemsidor eller onlinetjänster. Vi spårar dock dina aktiviteter på Power Portal över en längre tid medan du är inloggad. Om du t.ex. gör ett teknikerprov på Power Portal kommer portalen ihåg att du har gjort det provet.

d. Uppgifter som du ger till en tredje part

Power Portal inkluderar länkar från portalen till hemsidor eller applikationer som drivs av tredje part (”Tredje parts webbplatser”). Briggs & Stratton kontrollerar inte Tredjepartswebbplatser och är inte ansvariga för uppgifter som de kan samla in. Tredjepartshemsidors insamling av uppgifter styrs av deras integritetspolicy. Det är ditt val att besöka en tredjepartshemsida. Vi rekommenderar att du läser deras sekretesspolicyer om du väljer att använda dem.

2. De ändamål för vilka vi använder dina personuppgifter

Vi använder de insamlade uppgifterna för att erbjuda tjänster till Power Portals användare och för att förbättra din upplevelse på portalen. Här är några exempel:

 • För att förbättra Briggs & Strattons produkter och tjänster
 • För att besvara frågor och återkoppling
 • Att bedriva forskning och analys
 • Att marknadsföra och göra reklam för produkter och tjänster
 • För att fortlöpande utvärdera och förbättra användarnas upplevelse online
 • Intern administration av hemsidan och relaterade funktioner
 • Nätverks- och informationssäkerhet
 • För att hantera klagomål
 • Förhindrande av bedrägeri

3. Hur vi delar dina personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje parter. I det följande anger vi en del av de sätt som vi delar dina uppgifter på:

 • Tredje parts tjänsteleverantörer: Vi kanske delar dina personuppgifter med tredjepartsoperatörer för att hjälpa oss att leverera tjänster till dig. Vi kan t.ex. uppge dina personuppgifter till en advokat när vi erhåller juridisk rådgivning. Vi kräver att dessa tredje parts tjänsteleverantörer i skriftligt avtal ger liknande garantier för dina personuppgifter som de vi ger.
 • Närstående bolag: Till närstående bolag, t.ex. modermoderbolag, moderbolag och/eller dotterbolag, för ändamål som inkluderar att ge affärskontaktinformation till lokala dotterbolag.
 • Obligatoriska upplysningar: Vi kanske måste dela personuppgifter som svar på domstolsbeslut, stämning, begäran om civilrättslig bevisupptagning, annan juridisk process eller som på annat sätt krävs enligt lag.
 • Uppfylla lag och skydda: Vi kan lämna ut kontouppgifter och andra personuppgifter om vi anser att det krävs för att uppfylla lagen, rapportera misstänkta brott eller skydda Briggs & Strattons, dess användares eller andras rättigheter eller egendom. Detta innefattar utbyte av personuppgifter med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisker.
 • Bolagstransaktioner: Vi förbehåller oss rätten att tillkännage och överföra dina uppgifter, inklusive dina personuppgifter:
  • till en framtida ägare, delägare eller operatör av Power Portal eller efterföljande databas.
  • I samband med företagssammanslagning, konsolidering, konkurs, försäljning av väsentligen alla våra medlemskapsintressen och/eller tillgångar eller annan bolagsförändring, inklusive till potentiella köpare.

Briggs & Stratton delar inte dina personuppgifter med tredje parter så att de kan använda dina personuppgifter för att marknadsföra sina produkter och tjänster till dig.

EFTERLEVNAD AV CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (LAGEN OM SKYDD AV BARNS INTEGRITET ONLINE)

Vi samlar inte in personuppgifter från någon som är under 13 år. Power Portal riktar sig till de som är minst 13 år eller äldre. Om du är under 13 är du inte berättigad att använda Power Portal. Om ett land inför en högre ålder för skydd av ungdomars integritet online kommer vi inte att samla in uppgifter från minderåriga yngre än minimiålderskravet i det landet.

4. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är säkra och hanteras på ett konfidentiellt sätt. Vi har tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller obehörigt utlämnande samt olämplig användning.

Tillgång till dina personuppgifter är begränsad till vissa medarbetare på våra kontor. Endast anställda som behöver personuppgifter för att utföra en viss arbetsuppgift (t.ex. en kundtjänstrepresentant) ges tillgång till personuppgifter. Anställda med tillgång till personuppgifter ges regelbunden utbildning och uppdaterad information om vår säkerhets- och integritetspraxis.

Det är viktigt att du skyddar dig mot obehörig åtkomst av ditt lösenord och din dator. Var noga med att logga ut från ditt konto eller att stänga din webbläsare när du har avslutat ditt besök på Power Portal.

Observera att trots våra rimliga ansträngningar så är ingen säkerhetsåtgärd perfekt eller ogenomtränglig, så vi kan inte garantera att dina personuppgifter är säkra.

5. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Vi lagrar dina uppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller så länge som det behövs för att kunna erbjuda dig tjänster, uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtalsvillkor. Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter såsom anges i nedanstående avsnitt ”Dina val gällande dina personuppgifter”.

6. Dina val gällande dina personuppgifter

Du kan logga in på ditt konto för att komma åt och uppdatera personuppgifterna i din profil. Du kan dessutom också kontakta kundtjänst på (800) 444-7774 (endast USA) eller skicka oss ett webbmeddelande här: webmaster@thepowerportal.com för att komma åt, korrigera och radera dina personuppgifter.

7. Uppgifter som är specifika för ditt område

a. Meddelande till användare utanför USA

De personuppgifter som samlas in via Power Portal laddas ner på en server som underhålls av Briggs & Stratton. Briggs & Stratton:s adress är: 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222 i USA. Briggs & Stratton kan använda dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnittet ovan med rubriken ”De ändamål för vilka vi använder de personuppgifter vi samlar in” och lämna ut dem till tredje parter i enlighet med ovanstående avsnitt ”Hur vi delar dina personuppgifter”. Briggs & Stratton kommer att uppfylla begäranden om att utöva registrerades rättigheter i enlighet med gällande lag. Du kan kontakta vår juridiska avdelning på legaldept@basco.com eller rikta dina integritetsrelaterade förfrågningar till privacy@basco.com om du vill utöva dina rättigheter för personuppgifter.

b. Meddelande till användare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Privatpersoner inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EU-medborgare”) är inte enligt lag skyldiga att uppge några personuppgifter till Power Portal. I vissa fall är återförsäljare kontraktsbundna att uppge personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter att uppge korrekt information för garantivillkor och andra steg som krävs för att sälja och underhålla Briggs & Strattons produkter och tjänster. Det är nödvändigt att uppge personuppgifter för att öppna ett konto och få tillgång till Power Portal. Du måste också uppge personuppgifter för att beställa produkter och tjänster via Power Portal, göra prov på dina tekniska kunskaper på Power Portal och få tillgång till andra resurser på Power Portal. Briggs & Stratton kommer inte att använda EU-medborgares personuppgifter som skickas via Power Portal för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

Briggs & Stratton behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke och för sina berättigade intressen, inklusive följande:

 • intern administration av hemsidan och relaterade funktioner
 • nätverks- och informationssäkerhet
 • förhindrande av bedrägeri
 • anmäla misstänkta brottsliga aktiviteter
 • efterlevnad av lag eller för att skydda Briggs & Strattons, våra användares och andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Personuppgifter som samlas in via Power Portal överförs till våra servrar som upprätthålls av Briggs & Stratton i USA och faller under amerikansk lagstiftning. Den Europeiska kommissionen har inte tillkännagett något beslut om att USA garanterar en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

EU-medborgare har rätt att komma åt sina personuppgifter som har samlats in av Power Portal och att begära att Briggs & Stratton uppdaterar, korrigerar eller raderar deras personuppgifter på Power Portal enligt gällande lagstiftning. EU-medborgare har också rätt att invända mot, eller begränsa, Briggs & Strattons behandling av deras personuppgifter.

Rätt att invända mot bearbetning för direktmarknadsföring eller legitima intressen:

EU-medborgare har rätt att invända mot behandlingen av deras personuppgifter för Briggs & Strattons direktreklam eller berättigade intressen.

EU-medborgare har också rätt till dataportabilitet avseende deras personuppgifter. Med vissa begränsningar innebär rätten till dataportabilitet att EU-medborgare kan få ut de personuppgifter de tillhandahållit Power Portal, från Briggs & Stratton, eller begära att Briggs & Stratton överför en digital kopia av dessa personuppgifter till en tredje part. EU-medborgares rätt att få tillgång till sina personuppgifter inkluderar deras rätt att få en kopia på alla, eller delar av, deras personuppgifter som är i Briggs & Strattons ägo, under förutsättning att om Briggs & Stratton tillhandahåller personuppgifterna, detta inte inverkar menligt på andras rättigheter och friheter.

EU-medborgare kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta privacy@basco.com. Briggs & Stratton besvarar sådan begäran i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. EU-medborgare har också rätt att inge klagomål till relevant dataskyddsmyndighet om de anser att deras personuppgifter har behandlats i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

EU-medborgare kan, när som helst, använda ovanstående kontaktinformation för att återkalla sitt samtycke till behandling av deras personuppgifter när Briggs & Stratton behöver deras samtycke som rättslig grund för att behandla deras personuppgifter. Varje återkallande har endast framtida verkan och Briggs & Stratton kommer att fortsätta lagra de personuppgifter som EU-medborgare tillhandahöll innan de återkallade sitt samtycke så länge som det medges eller krävs i gällande lagstiftning.

c. Meddelande till användare i den amerikanska delstaten Kalifornien

EFTERLEVNAD AV CALIFORNIA ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT/YOUR CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS

Personer bosatta i Kalifornien som använder Power Portal kan begära att vi tillhandahåller viss information rörande vårt utlämnande av dina personuppgifter till tredje parter för deras direktreklamsändamål. Du kan lämna in en sådan begäran via brev till: Briggs & Stratton, Attention: Legal Department, Senior Counsel Employment Law, 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222, USA.

Frågor?

Om du har frågor om detta integritetsmeddelande kommer vi att göra vårt bästa för att besvara dem snabbt. Så här kan du kontakta oss:

E-post:
privacy@basco.com

Postadress:
Briggs & Stratton, LLC
Att: Legal Department, Senior Counsel Employment Law
12301 W. Wirth Street
Wauwatosa, Wisconsin 53222
USA

UPPDATERINGAR TILL INTEGRITETSMEDDELANDET

Om vi ändrar detta integritetsmeddelande kommer vi att publicera information om ändringarna på denna sida och uppdatera integritetsmeddelandets ändringsdatum ovan. Om vi gör väsentliga ändringar i det här integritetsmeddelandet på ett sådant sätt att det påverkar hur vi använder eller lämnar ut dina personuppgifter kommer vi att meddela dig genom att publicera ett framträdande meddelande om sådana ändringar innan vi gör dem, samt genom att ange det datum då ändringarna blir giltiga.