* Regularna konserwacja jest nadal wymagana. Wszystkie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi. Stosuje się standardowe warunki i zasady gwarancji udzielanej przez firmę Briggs & Stratton.

Rozwiązanie Just Check & Add nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji.
Patrz szczegóły podane w informacjach dotyczących gwarancji, której udzielamy.