REGION:
SPRÅK:
  • ECO-PLUS™

    Våra motorer har ECO-PLUS™ utsläppsreducerande teknik som ger en avsevärt förbättrad miljöprestanda.

Om ECO-PLUS™

Briggs & Stratton®-motorer använder ECO-PLUS™ utsläppsreducerande teknik som ger en avsevärt förbättrad miljöprestanda.

Förutom att överträffa nuvarande europeiska standarder om avgasutsläpp (2010/26/EU) med 25 %, erbjuder ECO-PLUS™ motorer minskade avdunstningsutsläpp med upp till 59 % i jämförelse med motorer som inte har ECO-PLUS komponenter för begränsning av utsläpp.

Avdunstningsutsläpp sker på två sätt:

ECO PLUS GenomträngningGenomträngning
Genomträngningsutsläpp kommer från penetration av reaktiva organiska gasmolekyler genom väggarna i bränslesystemets komponenter samt avdunstning från ytor som t.ex. bränsletanken, bränsleledningar, packningar och tätningar.


ECO-PLUS VentilationVentilering

Utsläpp genom ventilering kommer från avdunstning av bränslet då bränsleångor tränger ut ur bränslesystemet.

ECO-PLUS teknologin minskar dessa utsläpp avsevärt.

AVGASUTSLÄPP UNDER DEN EUROPEISKA STANDARDEN 2010/26/EU 

Hitta din motor
Servicehandböcker


» Starta modellnummersökaren

0

: 0.00