REGION:
SPRÅK:

Villkor och bestämmelser

Uppdaterades senast den 23 augusti 2012

Genom att gå in på denna webbplats, uppger du inför företaget Briggs & Stratton att du är minst 18 år gammal och att du accepterar och godkänner följande villkor och bestämmelser:

  • Det förutsätts att allt du ser eller läser på denna webbplats skyddas av upphovsrätt om inte annat anges samt att inget material får användas utom så som anges i dessa villkor och bestämmelser.
  • Allt material på denna webbplats görs tillgängligt "som det är" utan garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet, lämplighet för särskilda syften eller avsaknad av brott mot immateriella rättigheter. Briggs & Stratton uppdaterar informationen på webbplatsen regelbundet, men ger ingen garanti och gör inget uttalande om dess exakthet samt påtar sig ingen skadeståndsskyldighet eller ansvar för eventuella fel eller utelämnad information i innehållet på webbplatsen.
  • INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA BRIGGS & STRATTON, DESS LEVERANTÖRER ELLER TREDJE MAN SOM NÄMNS PÅ DENNA WEBBPLATS ANSVARA FÖR EVENTUELLA SKADOR (INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL KONSEKVENTIELLA SKADOR OCH SKADOR SOM BEROR PÅ UTEBLIVEN VINST, DATAFÖRLUST ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) SOM SKER PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN, OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA ELLER RESULTATEN AV DENNA WEBBPLATS ANVÄNDNING, EVENTUELLA WEBBPLATSER SOM ÄR KOPPLADE TILL DENNA WEBBPLATS ELLER TILL MATERIALET ELLER INFORMATIONEN SOM FINNS PÅ EN SÅDAN WEBBPLATS, OAVSETT OM DEN BASERAS PÅ GARANTIN, KONTRAKTET, SKADESTÅND ELLER ANDRA JURIDISKA TEORIER OCH OAVSETT OM BRIGGS & STRATTON HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. OM DIN ANVÄNDNING AV MATERIALET ELLER INFORMATIONEN FRÅN DENNA WEBBPLATS LEDER TILL BEHOV AV SERVICE, REPARATIONER ELLER KORRIGERING AV UTRUSTNING ELLER DATA, PÅTAR DU DIG ANSVARET FÖR BETALNINGEN AV ALLA SÅDANA AKTIVITETER. TILLÄMPLIGA LAGAR KANSKE INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV OLYCKSRELATERADE ELLER KONSEKVENTIELLA SKADOR, VILKET INNEBÄR ATT DEN OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGEN ELLER UNDANTAGET INTE GÄLLER DIG.
  • Alla meddelanden eller material som du skickas till webbplatsen kommer att behandlas som icke-konfidentiell och icke-proprietär. Allt du skickar eller publicerar kan användas av Briggs & Stratton eller dess filialer för alla syften.
  • Denna webbplats administreras av företaget Briggs & Stratton med huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Briggs & Stratton uppger inte att material som finns på denna hemsida är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Förenta Staterna och åtkomsten till webbplatsen från territorier där sådant material är olagligt är förbjuden. Du får inte använda, exportera eller återexportera material på denna webbplats eller göra kopior på anpassningar som strider mot tillämpliga lagar eller bestämmelser, inklusive men inte begränsat till Förenta Staternas exportlagar och tillämpliga bestämmelser. Om du söker åtkomst till denna webbplats utanför Förenta Staterna, gör du det på eget initiativ och ansvarar för att tillämpliga lokala lagar iakttas.
  • Dessa villkor och bestämmelser styrs av lagarna i delstaten Wisconsin, utan hänsyn till eventuella principer om lagkonflikter. Briggs & Stratton förbehåller sig rätten att modifiera dessa villkor och bestämmelser när som helst. Du ska ofta läsa dessa villkor och bestämmelser och annat som finns på Briggs & Strattons webbplats eftersom de är bindande för dig och kan ändras regelbundet samt ersättas av specifika villkor på andra platser på Briggs & Strattons webbplats.

0

: 0.00