REGION:
SPRÅK:

Skydda din investering

Utför några enkla underhållsåtgärder för säsongsförvaring och uppstart under våren, hösten eller när du lägger undan din utrustning för långa tidsperioder. 

Checklista för förvaring av utrustningen

Bränsle
Fyll på bränsletanken före förvaringen. 

Om du fyller på tanken hjälper det att förhindra att fukt kondenserar inuti bränsletanken, vilket förhindrar rostbildning och avlagringar innan motor sätts igång.

Innan du fyller på tanken, ska du tillsätta Briggs & Strattons bränslestabilisator till bränslet*. Låt sedan motorn gå i några minuter så att tillsatsen cirkulerar i förgasaren. Bränslestabilisatorn förebygger att avlagringar bildas i bränslesystemet eller på viktiga delar av förgasaren. 

* Obs! Om du väljer att inte använda Briggs & Strattons bränslestabilisator eller om motorn använder bränsle som innehåller alkohol, som bensin-alkoholmotorbränsle, måste du tömma ut all bränsle ur tanken och köra motorn tills den stannar på grund av brist på bränsle. 

Olja
Medan motorn fortfarande är varm, ska du byta olja och oljefilter (om installerat). 

Briggs & Stratton 4-stegs motorolja säljs via din lokala återförsäljare eller handlare.

Batteri
Koppla ifrån batteriets minuskabel från batteriterminalen på enheter som är försedda med den. 

Ta bort batteriet. Ditt batteri ska förvaras på en sval, torr plats. 

Rengör batteriterminalerna genom att använda Battery Terminal Cleaner från Briggs & Stratton och täck alla terminaler med Briggs & Stratton Terminal Protector.

Rengöra utrustningen
Lagra inte en smutsig motor. Rengör motorytan för att avlägsna smuts, hackelse eller gräs. 

Med tändstiftskabeln borttagen från motorn, ska du använda en trädgårdsslang för att skölja bort resterande gräsrester. 

När merparten av gräsresterna har avlägsnats, är det lättare att identifiera en gräsklump som kanske stör bladets rörelse. 

Använd en träpinne eller liknande, men inte händerna och fötterna, för att ta bort hindret och tvätta enheten noga.

Hitta din motor
Servicehandböcker


» Starta modellnummersökaren

0

: 0.00