REGION:
SPRÅK:

Briggs & Stratton ger S2-garanti på alla sina motorer som försetts med READYSTART®.S2 READYSTART-garanti Denna startgaranti garanterar att motorn alltid startar inom två dragningar, annars åtgärdar vi maskinen utan kostnad.

Briggs & Strattons READYSTART-system eliminerar behovet att manuellt
prima eller använda choken för motorn innan start. Det känner igen temperaturen i motorn och tillhandahåller exakt mängd bränsle som behövs för förgasaren.

READYSTART gör att du inte längre behöver fundera när du ska starta motorn. Ingen prime.Ingen chok. Inga problem. Dra bara till så startar motorerna inom två dragningar — garanterat.

Villkor och bestämmelser 
Briggs & Stratton AG garanterar originalägaren att motorerna serierna 650, 675 och 700 försedda med READYSTART® alltid kommer att starta vid den första eller andra dragningen av startmotorns rep, annars så åtgärdar vi maskinen gratis.

Denna garanti gäller motorer av modellår 2009 och framåt under en period på två år från det ursprungliga köpdatumet och täcker defekter i motormaterialen eller arbetet som utförts som kan förhindra att motorerna startar vid den första eller andra dragningen. Detta inkluderar kostnaden för reservdelar och arbetskostnader i samband med reparationer på startsystemet. Transportkostnader till och från återförsäljaren som utför reparationen täcks av ägaren.

Reservdelar och arbetskostnader för löpande underhåll på delar som luftfiltret, tändstiften, oljebyte, bränslefiltret och bränslesystemet, täcks inte av denna garanti. Användningen av reservdelar som inte är Briggs & Stratton-originalreservdelar kan leda till att garantin upphör att gälla om de leder till startproblem. 

Denna garanti utesluter speciella driftsvillkor som kan kräva mer än två dragningar, inklusive:

  • Den första starten efter en lång period av inaktivitet eller efter vinterförvaringen
  • En låg miljötemperatur vid start, som tidigt på våren eller sent på hösten
  • Om du inte följer de rekommenderade riktlinjerna för bränsle- och oljeanvändning som specificeras i bruksanvisningen

Motorer som används för kommersiellt bruk täcks inte av denna garanti. Alla andra undantag står i din motors bruksanvisning under "Om din garanti" gäller. 

0

: 0.00