REGION:
SPRÅK:

Luftfiltersystem:
Tar bort partiklar som damm, smuts och skräp ur luften och förhindrar att de tränger in i motorn.

 • Avancerat skräphanteringssystem: Luftfiltersystemet som drar in luft i elementet där stora större skräp passerar genom öppningar, Tar bort större smutsstycken och skräppartiklar för en förbättrad luftrengöring och ett överlägset motorskydd.
 • Luftfilter med förfilter (dubbla element): ger ett extra skydd mot luftburet skräp så att det inte tränger in i motorn.
 • Dual-Clean™: En kombination av filterpapper av biltyp och förfilter som ger ett extra skydd mot smuts och skräp. Två nivåer mot smuts för att skydda och förbättra motorns varaktighet.
 • Luftfilterpatron: veckat pappersfilter som sitter i en patron som ger ett bättre skydd mot luftburet skräp så att det inte tränger in i motorn. Effektiv och lätt att underhålla.
 • Integrerat cykloniskt luftfilter: filter som använder sig av centrifugalkraft för att separera partiklarna från luften. Luftströmmen går igenom ett cylindriskt filter och skapar en spiral med hög hastighet. På grund av centrifugalkraften rör sig alla damm- och smutspartiklar mot filterväggarna och faller ner till botten där de lätt kan avlägsnas. Mycket effektiv vid stora partiklar och krävande arbetsförhållanden.
 • Luftfilter i oljebad:består av en oljebehållare längst ner på filtret och ett skumgummifilter upptill. Inkommande luft måste följa flera riktningsvägar innan den kommer in i motorn. Alla dessa riktningsändringar gör att de mest kontaminerade partiklarna faller ner i oljan på grund av rörelsens tröghet. De lättaste partiklarna fastnar i skumgummifiltret. Resultatet blir att extremt ren luft kommer in i motorn.
 • Luftfilter av oljat skumgummi: återanvändbart och tvättbart skumgummi som fuktats med olja som fångar upp smuts och skräp från den inkommande luften. Enkelt och samtidigt effektivt.
 • Oval dubbel tätning: större filtreringskapacitet med två tätningsytor för att maximalt förhindra inträngande smuts. Tillåter ett större luftflöde för en bättre prestanda, samtidigt som motorns livslängd ökar då den försvaras mot direkt kontaminering.
 • Pappersfilterpatron: veckat pappersfilter som ger ett bättre skydd mot luftburet skräp så att det inte tränger in i motorn. Effektivt och lätt att underhålla.
 • Pappersfilterpatron (oval): veckat pappersfilterelement som ger ett bättre skydd mot luftburet skräp så att det inte tränger in i motorn. Effektivt och lätt att underhålla.

Balanseringssystem:
Mekanisk anordning som reducerar vibrationerna som orsakas av kolvens rörelser. Ge mindre vibration och lägre ljud.

 • AVS® (antivibrationssystem): patenterat linjärt balanseringssystem som eliminerar traditionella systems rörelser i sidled. Ge mindre vibration och lägre ljud.

Lagertyper:
Mekanisk komponent som separerar de rörliga delarna för att minska friktion och slitage.

 • Aluminium:lageryta av bearbetat aluminium.
 • Dubbellager:lagertyp som använder små kulor som sitter mellan två härdade metallytor. Kulorna bibehåller separationen mellan dem och reducerar friktionen. Förbättrad livslängd och överlägsen lastförmåga.

Förgasare:
Anordning som blandar luft och bränsle i rätta mängder enligt motorhastigheten och som tillhandahåller blandningen till motorcylindrarna.

 • Tvåportsförgasare: förgasarsystem som innehåller två luft- och bensinblandningsflöden. Ger en exceptionell lastacceptans för en högre motorbalans.
 • Flottörförgasare: förgasare med flottör och en nål som sitter i flottörhuset där den den hämtar bränsle ifrån. Detta system reglerar bränslehöjden. Optimerad bränsleförsörjning för förbättrad startbarhet och högre prestanda.

Cylindrar:
Central del för motorer med invändig förbränning. En kolv rör sig upp och ner inuti cylindern och skapar de fyra takterna (insug, kompression, arbets och avgas).

 • Dura-Bore™: insats av gjutjärn som har pressats in i en motorns aluminiumcylinder. Ger ytterligare styrka och hållbarhet som motstår slitage och missbruk samtidigt som en förbättrad oljekontroll tillhandahålls.
 • Kool Bore™: cylinder av bearbetat aluminium. Lätt och korrosionsbeständig.
 • Singelcylinder: konfiguration med en cylinder. Enkel och driftsäker design
 • Motor med dubbla V-cylindrar: konfiguration med två cylindrar som är placerad i en 45 graders vinkel från varandra för en smidigare och mer tystgående funktion.

Slagvolym (cm3/kubiktum):
Volymen inuti motorcylindern eller volymen hos luft- och bränsleblandningen en motor kan använda under en cykel. Värdet anges normalt i kubikcentimeter eller kubiktum.

Eco-Plus™:
Utsläppsminskande teknologi som betydande minskar avdunstningsutsläpp av bränsle (avdunstning- och ventilationsutsläpp) när utrustningen inte används.

Bränslefilter:
Filtret är isatt i bränslelinjen som filtrerar smuts och skräp från bränsletillförseln.

 • Standard bränslefilter (75 mikron): bränslefilter med metallinsats. Ser till att mindre kontamineringar inte täpper till förgasarens munstycken och kanaler.

Regulator:
Kontrollerar motorhastigheten och förhindrar övervarv genom att hålla varvtalet på en konstant hastighet, oavsett belastning. Den låter motorn gå med samma hastighet även du den är tungt belastad.

 • Mekanisk regulator: detta system använder ett kugghjul och en centrifugalkoppling inuti vevhuset för att känna av hastigheten och känna av förändringar i motståndet för att justera hastigheten på lämpligt vis. Den kontrollerar spjällventilen för att möjliggöra en korrekt blandningsvolym av luft och bränsle som ska tillföras förgasaren. Den kontrollerar därför motorhastigheten för att ge en mer användbar effekt under tung drift.

Högt oljepåfyllningsrör:
Oljerör som ger en lätt åtkomst för att kontrollera och fylla på olja för att förhindra över- eller underpåfyllning av olja. Den är monterad för att vara tillgänglig högst upp på motorn.

Hästkrafter:
Mätning av en motors hastighet då arbetet utförs med tiden. Kraft nog att få arbetet gjort.

Tändningssystem:
Genererar och kontrollerar gnistan som behövs i motorcylindern för bränsleförbränningen.

 • Magnetron® elektroniskt tändningssystem: elektroniskt tändningssystem som genereras av en roterande magnet som sitter i svänghjulet och en tändspole. Garanterar pålitliga starter som inte kräver underhåll.

Smörjningssystem:
Ett system som lagrar, rengör, kyler och återcirkulerar oljan genom motorn för att smörja och kyla dess rörliga delar. Förhindrar slitage och friktion.

 • Trycksmörjning med oljefilter: liknar en bilmotor som kontinuerligt levererar trycksatt olja till viktiga motorkomponenter för en maximal smörjning och en lång motorlivslängd. En högeffektiv pump i oljesumpen tillhandahåller smörjmedel till vevaxeln och vevstakens bärande ytor.
 • Trycksmörjning med oljefilter: trycksmörjning ger ett kontrollerat flöde av ren olja för lager och ger mindre slitage samt längre motorlivslängd. En högeffektiv pump i oljesumpen förser vevaxeln och vevstaken med smörjmedel på dess bärande ytor. Trycksmörjningssystemet är försett med ett optimalt oljefilter av typen spin-on.
 • Stänksmörjning: i stänksmörjning, fördelar en kugghjulsdriven skopa eller slungring i vevhuset olja till komponenterna och förhindrar att smala passager täpps igen. På motorer med horisontella vevaxlar, sitter skopan fastsatt vid vevstaken. Den hämtar upp olja från sumpen och sprider den över lagerytorna då kolven rör sig genom cylindern. På motorer med vertikal vevaxel, är ett roterande kugghjul med blad nedsänkt i olja och sprider smörjmedlet i vevhuset.

Mekanisk dekompressionsventil:
Anordning som låter ventilen stå något öppen under kompressionstakten för att släppa ut trycket i förbränningskammaren under starten. Den återgår till normalt läge med hjälp av motorns centrifugalkraft. Minskar kompressionskraften automatiskt för att ge en smidig, lätt start.

Ljuddämpare:
Designad för att minska bullret, öka prestandan och motverka korrosion.

 • Lo-Tone™ ljuddämpare: ger ett lågt ljud och en god tonkvalitet.
 • Super Lo-Tone™ ljuddämpare: får en tystare drift med en bättre tonkvalitet.
 • Prestandaljuddämpare: dämpar ljudet betydligt och ger en exceptionell tonkvalitet.

Oljekapacitet (oz/ ml):
Den rekommenderade oljevolymen för att innehålla, lagra eller förvara reservolja.

Oljepåfyllning:
Gör att man kan kontrollera och fylla på oljan för att förhindra över- eller underpåfyllning av olja.

Tanklock för minskad bränsleförångning (kol i locket (CIC)):
Bränsletankens lock som innehåller aktivt kol. Kolet fungerar som ett absorptionsmedel och minskar förångningsutsläpp ur bränsletanken.

Startsystem:

 • Elektrisk start: använder en batteridriven motor för att starta motorn med en nyckel, brytare eller knapp. Problemfri start. Vrid bara nyckeln och kör.
 • Prime 'N Pull™-system: kräver priming för att leverera bränsle direkt för att starta en motor. Levererar rätt mängd bränsle till systemet för en driftsäker start.
 • Ready Start®-system: Känner automatiskt av motortemperaturen för att leverera rätt mängd bränsle till förgasaren. Kräver inte priming eller användning av choken. Dra bara för att sätta igång.
 • S2 Start Guarantee®: vår personliga startgaranti. Om din motor inte startar inom de två första dragen reparerar vi den utan kostnad.

Starkare gjuten vevaxel och kamaxel i gjutjärn:
Ger ytterligare hållbarhet.

TransportGuard™:
Brytaren är sitter i bränslesystemet som då det sätts på, stänger av motortändningen och bränsletillförseln till förgasaren. Motorn skyddas mot bränsleflödning i vevhuset under transporten av utrustningen, säkrar en reducerad nertid för utrustningen och lägre underhållskostnader

Vridmoment:
En mätning av kraft som behövs för att få ett objekt att rotera. Kraft för att få arbetet gjort.

Ventildesign:
Alla de mekaniska anordningar där av flödet vätska, gas eller löst material kan startas, stoppas eller regleras av rörliga delar som öppnas, stängs eller delvis blockerar en eller flera portar eller passager.

 • DOV® Technology (Direct Overhead Valve): OHV-konfiguration med direkt aktivering av ventilerna genom ett unikt hävarms-system. Det har färre rörliga delar som reducerar vibrationerna och slitaget. Ny patentskyddad design som ger en mer dynamisk effekt, mindre buller och en smidigare drift.
 • OHV Technology (Overhead Valve): konfiguration med insug- och avgasventiler som sitter i topplock ovanför kolvarna. Bättre optimerad prestanda som går svalare och renare för en längre motorlivslängd och en bättre bränsleekonomi.
 • Sidoventil: konfiguration med båda ventilerna sida vid sida inom cylinderblocket, som typiskt är parallell med cylindern. Enkel och driftsäker med mindre allmänt underhåll.

Vikt (lbs./kg):
Total viktmätning för standardmotor.

Hitta din motor
Servicehandböcker


» Starta modellnummersökaren

0

: 0.00