REGION:
SPRÅK:

Sekretesspolicy

Uppdaterades senast den 23 augusti 2012

Denna sekretesspolicy beskriver sekretesspraxis för webbplatsen http://www.briggsandstratton.com/eu/en. Denna webbplats har samtyckt till att meddela dig om följande:

  • Vilken personligt identifierbar information som samlas in om dig på webbplatsen
  • Organisationen som samlar in informationen
  • Hur informationen används
  • Vem som kan få del av informationen
  • Vilka alternativ som finns tillgängliga för dig när det gäller insamling, användning och distribution av informationen
  • Den typ av säkerhetsprocedurer som tillämpas för att skydda mot förlust, missbruk eller förändring av information under Briggs & Strattons kontroll
  • Hur du kan korrigera felaktigheter i informationen.

Insamling och användning av information

Företaget Briggs & Stratton är ensam ägare till informationen som samlas in på denna webbplats. Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut denna information till andra på sätt som skiljer sig från informationen i denna policy. Företaget Briggs & Stratton samlar in information om användarna på flera olika ställen på webbplatsen.

Information om min motor: registrering
För att använda den personligt anpassade informationen om Min motor på Briggs & Strattons webbplats, måste du först fylla i registreringsformuläret. Under registreringen ombes du uppge din kontaktinformation (som namn och e-postadress). Denna information används för att kontakta dig om tjänsterna på webbplatsen som du har uttryckt intresse för. Det är valfritt för dig att uppge demografisk information (som inkomstnivå och kön) samt unika identifikationsuppgifter (som personnummer), men om du gör det, kan vi erbjuda dig en mer personlig upplevelse på vår webbplats.

Cookies

En cookie är en datauppgift som lagras på användarens hårddisk och som innehåller information om användaren. Användningen av en cookie är inte på något sätt kopplad till personligt identifierbar information då du är på vår webbplats. När du stänger din webbläsare, försvinner cookien. Till exempel, genom att placera en cookie på vår webbplats, behöver du inte välja område eller språk eller logga in med lösenordet mer än en gång, vilket gör att du spar tid när du besöker vår webbplats. Om du avvisar en cookie, kan du fortfarande använda vår webbplats. Den enda nackdelen är att du då kommer att begränsas i vissa personligt anpassade funktioner i flera områden på webbplatsen. Till exempel, du kommer inte att automatiskt kunna spara preferenser eller information om motorn eller information om ditt språk eller regionala preferenser. Cookies kan också göra så att vi kan spåra och stödja våra användares intresse för att förbättra deras upplevelse på vår webbplats.  Om du vill ha mer information om våra cookies politik , klicka här .


Loggfiler
Vi använder IP-adresser för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarens trafik och samla bred demografisk information för samlat bruk. IP-adresser är inte kopplade till information som kan identifieras personligen.

Delning
Vi delar samlad demografisk information med våra webbplatskompanjoner och annonserare. Detta är inte kopplat till personlig information som kan identifiera en individ.

Länkar
Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Du ska vara medveten om att vi [BRIGGS & STRATTON CORPORATION] inte ansvarar för sekretesspolicyn på andra webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att observera när de lämnar vår webbplats och ber dem läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som samlar in personligt identifierbar information. Denna sekretesspolicy gäller endast för informationen som samlas in av denna webbplats.

E-posttjänster/nyhetsbrev
Om du vill abonnera på våra e-posttjänster med underhållspåminnelser eller nyhetsbrev via e-post, ber vi dig uppge kontaktinformation som namn och e-postadress. Undersökningar och tävlingar

Ibland begär vår webbplats information från användaren via undersökningar eller tävlingar. Deltagandet i dessa undersökningar eller tävlingar är helt frivilligt och därför har du möjlighet att inte avslöja informationen om du inte vill. Informationen som begärs kan inkluderar kontaktinformation (som namn och transportadress) och demografisk information (som postnummer, åldersnivå). Kontaktinformationen används för att meddela vinnarna och dela ut priser. Undersökningsinformationen används för att övervaka och förbättra användarupplevelsen på denna webbplats.

Säkerhet
Denna webbplats vidtar följande försiktighetsåtgärder för att skydda våra användares information. När användare skickar in känslig information via webbplatsen, skyddas din information både online och off-line. All vår användarinformation, inte bara den känsliga informationen som nämns ovan, är begränsad till våra kontor. Endast anställda som behöver information för att utföra ett specifikt jobb (till exempel, en kundtjänstanställd) får tillgång till personligt identifierbar information. ALLA anställda hålls uppdaterade om vår säkerhets- och sekretesspolicy. Varje gång nya policypunkter läggs till, meddelas våra anställda och/eller påminns om vikten av sekretessen och vad de kan göra för att garantera att våra kunders information skyddas. Slutligen förvaras servrarna som vi lagrar personligt identifierbar information i på en säker plats, i ett låst utrymme.

Tillägg till informationen
För att denna webbplats ska förbättra sin förmåga att skräddarsy innehållet till en individs smak, kan vi kombinera information om användarens köpvanor med liknande information från våra försäljningskompanjoner för att skapa en personlig användarprofil. När en användare köper från vår kommersiella partner, samlar företagen in och delar den köpinformationen med oss så att vi kan skräddarsy webbplatsen enligt våra användares preferenser.

Korrigering/uppdatering av personlig information
Om din personligt identifierbara information ändras (som till exempel ditt postnummer) eller om du inte längre vill ha våra tjänster, kommer vi att hjälpa dig korrigera, uppdatera eller ta bort de personliga uppgifter du har gett oss. Detta kan vanligtvis göras på sidan Information om min motor eller genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänstavdelning.

Val/Välja bort
Våra användare får möjlighet att "välja bort" att låta informationen som används för syften som inte är direkt relaterade till vår webbplats när vi ber om information. Till exempel, vårt registreringsformulär för Information om min motor har en mekanisk för att välja bort så att användare kan använda vår personligt anpassade tjänst, men inte vill ta emot reklam. De behöver bara ta bort e-postadressen från våra listor. Användare av vår webbplats informeras alltid när informationen samlas in av utomstående parter. Vi gör det så att våra kunder kan göra ett informerat val om att fortsätta med tjänster som kräver en utomstående part eller inte.

Meddelande om ändringar
Om vi beslutar att ändra vår sekretesspolicy, publicerar vi de ändringarna på vår hemsida så att du alltid kan vara medveten om informationen vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi avslöjar den, om så är fallet. Om vi vid en viss tidpunkt bestämmer oss för att använda personligt identifierbar information på ett sätt som skiljer sig från det som angavs när informationen samlades in, kommer vi att meddela dig med ett e-postmeddelande. Du har möjlighet att välja om vi ska använda informationen på ett annat sätt eller inte. Vi kommer att använda informationen i enlighet med sekretesspolicyn under vilken informationen samlades in.

0

: 0.00